TARİH VE POLİTİKA

Global Masonluk

Bu kitapta, materyalist felsefeye dayalı mevcut dünya sisteminin en büyük mimarı olan, ancak bu kimliğini perde arkasında tutan mason örgütü incelenmektedir. Bu ilk ciltte masonluğun felsefesi gözler önüne serilmekte ve bu felsefenin önce Batı dünyasına, sonra da dünyanın diğer medeniyetlerine nasıl yerleştirildiği anlatılmaktadır. Birinci ciltte incelenen konu, "masonluğun dine karşı verdiği savaşın tarihi" olarak da özetlenebilir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 8,6 MB
 

Siyonizm Felsefesi

Yıllardır izlediğiniz haberlerde, okuduğunuz gazetelerde Ortadoğu'da neredeyse hemen her gün bir çatışma yasandigina tanik oluyorsunuz. Her iki taraftan da pek çok masum insan; kadin, çocuk, genç, yasli bu acimasız savaşın hedefi oluyor. Evler, okullar, hastaneler ve hatta ibadethaneler yakılıp yıkılıyor. Yıllardır durmak bilmeyen bu kavga ve savaşın, akan gözyaşının ve kanın en önemli sorumlusu Siyonist ideolojidir.
Bu kitapta bir yandan Siyonizmin çarpıtılmış propagandalarının ve telkinlerinin dünya barışı için nasıl büyük tehlikeler içerdiğini, bir yandan da bu ideolojinin neden olduğu katliamlari, yıkımı ve tahribati göreceksiniz.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 8,6 MB
 

İslam Terörü Lanetler

Din, sevgiyi, merhameti, barışı emreder. Terör ise dinin zıttıdır; acımasızdır, kan dökmek, öldürmek, acı çektirmek ister. Dolayısıyla bir terör eylemine fail ararken, kaynağı dindarlıkta değil, dinsizlikte aramak gerekir. Olayın kökenini, faşist, komünist, ırkçı, materyalist düşüncedeki insanlarda aramak gerekir. Teröristlerin hangi ismi taşıdığı, kimliklerinde ne yazdığı önemli değildir. Bir kişi masum insanları göz kırpmadan öldürüyorsa, dindar değil dinsizdir. Allah'tan korkmayan, tek amacı kan dökmek ve acı çektirmek olan bir canidir. Bu nedenle, "İslami terör", "Yahudi terörü", "Hıristiyan terörü" son derece hatalı kavramlardır.

Çünkü İslam dininde ve diğer iki ilahi dinde hiçbir şekilde teröre yer yoktur. Aksine, İslam'a göre "terör" olarak adlandırdığımız eylemler (yani masum insanlara karşı işlenen cinayetler), büyük bir suçtur ve Müslümanlar bu eylemleri engellemek, yeryüzüne barış, huzur ve adalet getirmekle sorumludurlar.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 2,6 MB Adobe Acrobat
 

Filistin

Bu kitabın yazıldığı sıralarda Ortadoğu bir kez daha İsrailliler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalara sahne oluyor. İsrail ordusu, Filistinli sivillerin yerleşim birimlerini acımasızca bombalıyor, çocuklara ateş açıyor, Filistin'i yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor. Filistinli bazı radikaller ise, İsrail'in sivil halkını hedef alıyor, masum çocukları veya kadınları hedef alan korkunç intihar saldırıları ile dehşet saçıyorlar.

Müslümanlar olarak bizim temennimiz, her iki tarafın da öfkesinin ve nefretinin dinmesi, akan kanların durması ve Ortadoğu'ya barış gelmesidir. İsraillilerin masum insanları vurmasına da, bazı radikal Filistinlilerin teöre başvurarak masum İsraillileri bombalamasına da karşıyız.

Bizce bu çatışmaların sona ermesinin ve Ortadoğu'ya gerçek bir barış gelmesinin en önemli şartı, her iki tarafın da kendi inançlarını samimi ve doğru bir şekilde anlaması ve uygulamasıdır. Çünkü İsrail-Filistin çatışması, Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki bir "din savaşı" kimliğine bürünmüş durumdadır. Oysa böyle bir din savaşının yaşanması için hiçbir neden yoktur.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 2,6 MB Adobe Acrobat
 

Kabala ve Masonluk

Bu kitap, 1993 yılında yayınlanmış olan "Yehova'nın Oğulları ve Masonlar" isimli kitabımızın bazı ilavelerle güncellenmiş halidir. Soğuk Savaş'ın henüz sona erdiği dönemde hazırlanan söz konusu kitap, gerek dönemin gelişmeleri üzerine yapılan yorumlar gerekse de bu gelişmelerin tarihi bağlantıları üzerine yapılan değerlendirmeler ile büyük yankı uyandırmıştı. Bu yönü ile önemli bir kaynak eser konumunda olan kitap, aynı zamanda dünyanın en karanlık örgütlenmelerinden biri olan masonluk hakkında da çok önemli bilgiler içermektedir. Bununla birlikte masonluk ile Siyonist ideolojiye bağlı bazı Yahudiler arasındaki ilişkiler de kitapta incelenmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 2,6 MB Adobe Acrobat
 

Terör Sevgiyle Yok Edilir

Günümüzde politikacılar, siyaset uzmanları ve çeşitli akademisyenler de terörizm bataklığının sadece askeri güç kullanılarak kurutulmasının mümkün olmadığı konusunda hemfikirdirler. Biz de bu kitabımızda terörü ortadan kaldırmanın ancak sevgi, hoşgörü ve barış ile mümkün olabileceğinin üzerinde duracağız. Allah'ın elçileri vasıtasıyla gönderdiği hak dinler bizlere bu konuda gerçek birer yol göstericidirler. Bu nedenle de kitapta Kuran'dan ve tahrif edilmiş olmakla birlikte İncil'den ve Eski Ahit'ten örnekler vererek terörün tüm İlahi dinlerce yasaklanan, lanetlenen bir zorbalık olduğunu ortaya koyacağız. Ayrıca terör ile tek mücadele yönteminin din ahlakının insanlara kazandırdığı sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, ince düşünce, affedicilik, hoşgörü ve adalet anlayışı olduğunu tarihten örneklerle gözler önüne serecek ve "Allah barış yurduna çağırır..." (Yunus Suresi, 25) ayeti gereği, insanları barış ve sevgi dolu bir dünya oluşturma konusunda gayret göstermeye davet edeceğiz.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 2,6 MB Adobe Acrobat
 

Deccal'in Ayini Terör

Deccal kelimesi pek çok kişi için bir anlam taşımaz. Çünkü insanların büyük bir bölümü bu konuda çok sınırlı bilgiye sahiptir, hatta bu kavramı hiç duymamışlardır. Oysa Deccal, Peygamberimiz (sav)'in kıyamet gününün yaklaştığına işaret eden hadislerinde, hakkında çok fazla detay verilen son derece önemli bir kavramdır. Bu kitabın amacı da Deccal'i hadislerde bildirilen tüm özellikleriyle tarif etmek, Peygamberimiz (sav)in dikkat çektiği bu şeytani gücün yakından tanınmasına vesile olmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 10,2 MB
 

Komünist Çin'in Zulüm Politikası ve Doğu Türkistan

Komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece baskı, zulüm, kan ve gözyaşı doludur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre, sadece bu ideoloji nedeniyle 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar, bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek, sadece "komünizm" denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Dahası, komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilen, hapsedilen, çalışma kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır.

Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nasıl olmuştur da bu kadar kanlı ve acımasız bir dünya görüşü, dünyanın dört bir yanında taraftar bulmuş, devrimlerle iktidara gelmiş, milyonları ardından sürüklemiştir? Komünizm nereden doğmuş, nasıl büyümüş ve nasıl sona ermiştir? Gerçekten sona ermiş midir, yoksa hala dünyayı ve ülkemizi tehdit etmekte midir?

Bu kitapta bu soruların cevaplarını ortaya koyacağız.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 10,2 MB
 

İslamın Kışı ve Beklenen Baharı

Bu kitap yazılırken amaçlanan, dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanların durumlarını tüm açıklığıyla ortaya koymak ve vicdanlı insanları bu gerçeği düşünüp çözüm yolları aramaya davet etmektir.

İçinde bulunduğumuz devir, gaflete kapılmaya, sessiz kalmaya, umursuz davranmaya, dünya hayatının kısa yararının peşine düşmeye, nefsani tartışma ve çekişmelerle vakit öldürmeye uygun bir devir değildir. Milyonlarca Müslüman bu kadar büyük bir zulüm altındayken İslam için bir çaba içerisinde olmamak, çok büyük bir vicdansızlık olur. Ve kuşkusuz insanı ahirette büyük bir vebal altında bırakır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 8,5 MB
 

Komünizm Pusuda

Komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece baskı, zulüm, kan ve gözyaşı doludur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre, sadece bu ideoloji nedeniyle 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar, bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek, sadece "komünizm" denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Dahası, komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilen, hapsedilen, çalışma kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır.

Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nasıl olmuştur da bu kadar kanlı ve acımasız bir dünya görüşü, dünyanın dört bir yanında taraftar bulmuş, devrimlerle iktidara gelmiş, milyonları ardından sürüklemiştir? Komünizm nereden doğmuş, nasıl büyümüş ve nasıl sona ermiştir? Gerçekten sona ermiş midir, yoksa hala dünyayı ve ülkemizi tehdit etmekte midir?

Bu kitapta bu soruların cevaplarını ortaya koyacağız.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 10,2 MB
 

Yeni Masonik Düzen

Daha önce böyle bir kitap okumuş olamazsınız. Çünkü böyle bir kitap daha önce hiç yazılmadı...

Bu kitapta, görünüşte birbirinden çok farklı ve tarihsel açıdan aynı kategoriye konamayacak konular birbiri ardına incelenmektedir. Çünkü bu kitapta öne sürülen -ve de ispatlanan- tez, tarihsel olayların arkasında, yüzeysel bir bakışla fark edilemeyecek bazı gizli bağlantılar olduğudur. Yeni Masonik Düzen, işte bu bağlantıları birleştirerek dev bir bütüne ulaşmakta ve Ortaçağ'ın sonundan günümüze uzanan dünya tarihinin içindeki gizli bir dinamiği ortaya çıkarmaktadır.

Anlaşılmaktadır ki; günümüzdeki seküler dünya düzeni, "birileri" tarafından kurulmuştur ve halen onlar tarafından yönetilmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 8,1 MB
 
Terörün Perde Arkası

Karanlık bir dünyadaki karanlık ilişkiler, mafya-Gladio-gizli servisler, terör örgütleri, silah tüccarları ve farklı ideolojilerin ortak teröristleri...

Terörizmin dünyası son derece karmaşık ve muğlaktır. Hiç umulmadık ilişkiler hiç mulmadık gruplar arasında yaşanabilir. İstihbarat örgütleri ile terörist gruplar arasında ya da zıt görünen terörist grupların kendi aralarında beklenmedik bağlantılar kurulabilir. Bu kitap, bu beklenmedik bağları gözler önüne sermektedir. Ayrıca terörizme karşı savaş verme iddiasındaki güçlerin, kendi çıkarlarına uygun olan terörü nasıl beslediklerini de göstermektedir.

Terörün karanlık dünyası hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı okuyun.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,6 MB
 
İsrail'in Kürt Kartı

İsrail, Ortadoğu'daki ayrılıkçı Kürt hareketlerinin her zaman en önde gelen destekçisi oldu. Şimdiye kadar örtülü kalan bu gerçek, bu kitapta tüm yönleriyle gözler önüne seriliyor.

Türkiye'de "Amerika'nın Kürt Kartı"ndan şimdiye dek çokça söz edildi. Ancak Kürt sorununun siyasi boyutuyla ve özellikle de bir "Kürt Devleti" hedefiyle çok yakından ilgili olan bir başka ülkenin üzerinde yeteri kadar durulmadı.

Bu kitap, bu önemli açığı gidermekte ve söz konusu ülkenin, yani İsrail'in Kürt sorunundaki rolünü ve bu rolün nedenini ayrıntılı bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,3 MB
 
Gizli El Bosna'da

Sırplar ile Batı arasındaki gizli ilişki, ilk kez bu kitapla gözler önüne seriliyor. Bosna'da yaşanan vahşetin gerçek hikayesini, sadece bu kitapta okuyabilirsiniz.

Sırplar, 1992 ile 1995 yılları arasında Bosnalı Müslümanlara karşı sistemli bir soykırım yürüttüler. Batı'nın bu vahşet sırasında izlediği politika ise, sanıldığı gibi "tepkisizlik" değildi. Batı'nın içindeki bir tür "gizli el", Sırpları çok profesyonel yöntemlerle destekledi.

Bu kitap, söz konusu "gizli el"i oluşturan güç odakları ile Belgrad arasındaki gizli ittifakın ayrıntılarını ortaya çıkarmaktadır. Bu ittifakın, Sırp milliyetçiliğinin tarihsel gelişimi içinde nasıl doğup geliştiğini ve Bosna'daki savaşı ne tür yöntemler kullanarak perde arkasından yönettiğini gözler önüne sermektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,8 MB
 
Yahudilik ve Masonluk

Masonluğun iç yüzünü ortaya çıkaran ünlü klasik...

Yahudilik ve Masonluk 1986 yılında yayınlandıktan sonra büyük bir ilgi uyandırdı ve şimdiye dek 100 bine yakın baskı yaptı. Çünkü kitap, hakkında çok konuşulan ama çok az şey bilinen mason örgütünün gerçek kimliğini gözler önüne seriyor ve bunu da sadece masonların kendi kaynaklarına dayanarak yapıyordu. Türkiye'deki pek çok insan, örgütü bu kitap sayesinde tanıdı.

Eğer bu klasiği hala okumamışsanız, geç kalmışsınız demektir. Daha fazla geç kalmayın.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat
 

Soykırım Vahşeti

Naziler, milyonlarca Yahudiyi, çingeneyi ve özürlüyü nasıl katletti?
Nazizim ve siyonizm arasındaki gizli anlaşma neydi?

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,2 MB
 

Atatürk ve GençlikAtatürk ve Gençlik

Bu kitabın amaçlarının başında bir yandan Atatürk'ün gençliğe bakış açısını ele alırken bir yandan da gençlerin Atatürk'ü doğru anlamalarına yardımcı olmak vardır. Günümüz gençliğinin hayati sorunlarının başında Atatürk'ü gereği gibi tanımamak, milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşmak ve millet olma bilincini göz ardı etmek gelmektedir. Atatürkçülüğü kendi çarpık ideolojilerine kılıf olarak kullanmak ve bu şekilde gençleri doğru yoldan uzaklaştırmak isteyen çevrelerin sarf ettikleri çaba göz önünde bulundurulursa, gençliğin Atatürk'ü ve Atatürk'ün kendileri için belirlemiş olduğu ideali doğru kavramalarının ne kadar acil bir ihtiyaç olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin geleceği, Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize vasiyet etmiş olduğu gibi, vicdanlı, sağduyulu, güzel ahlaklı, dindar, çağdaş, ilerici, vatansever, milliyetçi, itaatli, kişilikli bir neslin yetiştirilmesine ve bu neslin azmine, şevkine ve çalışmalarına bağlıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,2 MB
 

Atatürk AnsiklopedisiAtatürk Ansiklopedisi - Cilt 1

Bu eserde; doğumundan okul yıllarına, subaylıktan başkomutanlığa uzanan başarılı askerlik kariyerine, samimi bir Müslüman oluşundan, hareketli sosyal yaşantısına, ilkelerinden inkılaplarına, kısacası her yönüyle Atatürk'ü okuyacak, Ona olan sevgi ve saygınızın arttığına şahit olacaksınız. Gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk, "bitti" denilen yerden başlayarak ülkeyi karanlıklardan aydınlığa çıkaran eşsiz bir liderdir. Şimdi bizim üzerimize düşen ise, Onun bize bıraktığı bu güzel ülkeye en iyi şekilde sahip çıkmak, çok çalışarak ülkemizi Atatürk'ün deyimiyle "muasır medeniyetler" seviyesine ulaştırmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,2 MB

Atatürk Ansiklopedisi - Cilt 2

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,2 MB
 

Atatürk AnsiklopedisiSamimi Bir Dindar Atatürk

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir bazı ideolojik çevreler tarafından Türk halkına son derece çarpık bir mantık aşılanmaya çalışıldı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, dine karşı, materyalist düşünceyi savunan bir kişiydi. Dahası, dindar olmakla Atatürkçü olmak adeta zıt kavramlardı. Ancak bu çarpık telkin günümüzde etkisini kaybetmiştir. Artık herkes bilmektedir ki bu, kendileri din karşıtı olup, bunu haksız yere Atatürk'e ma lederek, çarpık fikir ve düşüncelerini meşrulaştırmaya çalışan kişi ve çevrelerin başvurduğu klasik bir yöntemdir. Oysa, Atatürk'ün hayatı ve düşünceleri araştırılıp incelendiğinde, materyalist kesimlerin öne sürdükleri bu tür iddiaların bütünüyle gerçek dışı olduğu ortaya çıkar.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,2 MB
 

Atatürk AnsiklopedisiAsker Atatürk

Bu kitapta, Atatürk'ün, yıkılmış bir imparatorluğun yıkıntılarının arasından güçlü bir devlet oluşturabilmesinde en önemli etkenlerden biri olan asker kimliğini incelemektir. "Asker Atatürk" hakkında Türk insanını bilinçlendirmek, onun Türk Milleti'nin kalbindeki vazgeçilemez yerini anlamamızda yardımcı olacak ve 21. yüzyılın hızla değişen dünyasında Atatürk'ün izinden ve onun ilkeleriyle yürümemizi kolaylaştıracaktır. Kitapta ayrıca Atatürk'ün ve onun ilkelerinin en yakın takipçisi ve koruyucusu olan Türk Ordusunun üstün seciye ve karakteri de bazı devlet adamlarının ve yabancı yazarların kalemlerinden gözler önüne serilecektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,2 MB
 

Atatürk AnsiklopedisiAtatürk'ü İyi Anlamak

Atatürk, gerek etkileyici kişiliği, gerekse ahlaki meziyetleri ile tüm dünyanın kalbinde taht kurmuş, eşsiz bir liderdir. Çöküş arifesinde olan, enkaz haline gelmiş bir imparatorluğun, kölelik tehdidi ile karşı karşıya kaldığını sezinlemiş, milletimizi esaretten kurtarmak için büyük bir milli kurtuluş hareketi başlatmıştır. Cumhuriyet tarihimiz süresince, kritik dönemler atlatan milletimiz, bir çok problemin üstesinden, yalnızca Atatürkçü düşünceye ve milliyetçi-muhafazakar kimliğe sahip çıkmakla gelinebileceğini artık kavramış durumdadır.

İşte bu kitabın yazılmasındaki amaç; insanı insan yapan ahlaki değerleri Atatürk'ün sözlerinden alıntılarla anlatmak, bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması, Devletimizin ve milletimizin bekası için "güzel ahlakın" şart olduğu konusunda genç nesilleri bilinçlendirmektir. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi yalnızca "kılıçla fetih yapanlar mağlup olmaya (yenilmeye) ve netice itibarıyle mevkilerini onlara bırakmaya mecburdurlar." Bu sebeple milletin ve devletin bekası için toplumu oluşturan her bireyin güzel ahlaklı olması lazımdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,2 MB
 
Milli Strateji

Dış politikada alternatif görüşler...

Bu kitap, yeni bir bakış açısıyla Türkiye'nin mevcut dış politika anlayışını masaya yatırmakta ve bazı alternatifler öne sürmektedir.

Kitapta, öncelikle izlenmekte olan Ortadoğu politikası incelenmekte ve Türkiye'nin bu konudaki "stratejileri" ele alınmaktadır. Bunun yanısıra, Türkiye'nin diğer iki temel dış politika yönü olan Balkanlar ve Kafkasya/Orta Asya eksenleri incelenmekte ve strateji alternatifleri sunulmaktadır.

Türkiye'nin dış politikasından tatmin olmayan, daha güçlü ve daha etkin bir ülke isteyen herkes bu kitabı okumalıdır. Milli Strateji, içindeki alternatifleri benimsemeseniz bile, en azından açtığı "ufuk" sayesinde dış politika kavramınıza yeni şeyler katacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 0,5 MB
 
Devlete Bağlılığın Önemi

Bu kitabın hazırlanmasının temel amacı,"devlet karşıtı" akım ve fikirleri savunanların ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını göstermek ve toplumun her ferdini devletimize sahip çıkmaya çağırmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün sarsılmaz temeller üzerine kurduğu büyük ve güçlü bir devlettir. Kesin olarak bilinmelidir ki, gücünü Yüce Türk Milleti'nin üstün vasıflarından alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhindeki her hareket hezimete uğramaya mahkumdur.

Bölücü ideolojilerin peşinde koşan, devleti yıkmak, parçalamak ya da ele geçirmek gibi hain ve alçakça hayallere kapılanlar devletimize hiçbir zarar veremez, tam aksine kendilerini yıkıma sürüklerler. Sözkonusu kimseler, bu açık gerçek üzerinde düşünmeli ve içine girdikleri yolun çıkmaz bir yol olduğunu çok geç olmadan idrak etmelidirler.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 0,4 MB
 

Makaleler 1-3

Bu kitaplar, Harun Yahya'nın 1994-2000 yılları arasında, farklı gazete ve dergilerde yayınlanmış çok çeşitli konulardaki bazı yazılarını içermektedir. Dikkat çekici olan, yazarın, tüm konuları ele alırken detaylı bir analiz yapmasıdır. Her makalede iddialar somut kaynaklara dayandırılmış, kullanılan kavramların hangi mantıklara oturduğu izah edilmiştir. Sonuçta her makale, okuyucunun akıl ve sağduyusuna seslenmektedir ve ona muhtemelen daha önce fark etmediği veya üzerinde düşünmediği gerçekleri anlatmaktadır.

Makaleler 1:
Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,0 MB

Makaleler 3:

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,8 MB

 

Türk'ün Dünya Nizamı

Türk Milleti'nin kurduğu 16 güçlü devletin yönetiminde gösterdiği üstün kabiliyetle tüm dünya milletlerine örnek olmasının nedeni farklı etik kökene mensup toplulukları, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşatma becerisidir. Bu kitapta Türk Milleti'nin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı tarif edilmekte, 21. yüzyıla adım attığımız bu günlerde Türkiye'nin geleceğe dair misyonunun, tarihteki Türk devletlerinin büyüklüğüne yakışır nitelikte olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,1 MB
 

Milli Birliğin Önemi

Devletimiz, bütün kurumlarıyla, her geçen gün bu yoldaki mücadelesinde önemli mesafeler katetmektedir. Milletimizi birbirine kenetlemeyi, daha da sağlıklı ve kuvvetli bir bağla birbirine bağlamayı hedefleyen bu hareketler, ideolojik, siyasi veya şahsi gerekçelerle bazı kimseler tarafından eleştirilse de, sonuç itibarıyla hep milletimizin faydasına ve hayrına olacak davranışlardır.

Bu kitabın amacı da toplumun her ferdini milletimize sahip çıkmaya çağırmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,5 MB
 

Darwinizm'in Kanlı İdeolojisi: Faşizm

Faşizm, 20. yüzyılda doğmuş ve yayılmış bir ideoloji olarak bilinir. I. Dünya Savaşı'nın hemen ardından dünyada hızla yayılmış, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Yunanistan, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde faşist yönetimler iktidarı ele geçirmişlerdir. Bu ülkelerde yaşayan insanlar faşist yönetimlerin baskıcı ve şiddet yanlısı yönetimleri yüzünden çok büyük acılar çekmişler ve insanlık dışı vahşetlere maruz kalmışlardır. Çözümü ise bu güç ve şiddet karşısında sinmekte bulmuşlardır. Kavganın, kaba kuvvetin, saldırganlığın, kan dökücülüğün, şiddetin hakim olduğu bu sistemlerde, başta bulunan faşist diktatör ve yönetici kadro, kurdukları milis organizasyonlar, gizli polis örgütleri ve faşist birliklerle toplum üzerinde terör estirmişlerdir. Üstelik faşist ideolojiyi, eğitimden kültüre, dinden sanata, devlet yapısından askeri sisteme, polis teşkilatından insanların özel yaşamına dek hemen her alanda hayata geçirmişlerdir. Faşizmin başlattığı II. Dünya Savaşı ise, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olmuş ve ardında 55 milyon ölü bırakmıştır.

Bu kitabın kaleme alınmasındaki amaç kimi zaman "dindar" görünümüne bürünen faşizmin bu maskesinin indirilmesi, faşizmin gerçekte hak dine karşı bir sistem olduğunun ortaya çıkarılmasıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 12, 4 MB
 

Gerçek Atatürkçülük

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak, O'nun mirasını gereği gibi taşıyabilmek için, "Gerçek Atatürkçülük"ün nasıl olması gerektiğini doğru kavramak gerekir. Bu önemli gerçeğin kavranması bilinçli her Türk ferdi için büyük bir vazife ve sorumluluktur.

Bu kitabın amacı, Türk insanını Atatürk'ün gerçek kişiliği ve görüşleri hakkında bilinçlendirmek ve "Gerçek Atatürkçülük"ü hatırlatmaktır. Aynı zamanda Atatürk'ün ve onun ilkelerinin en yakın takipçisi ve koruyucusu olan Türk ordusunun üstün şeciye ve karakterini, "Gerçek Atatürçülük"ün günümüzdeki en güzel ve canlı örneği olarak gözler önüne sermektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,3 MB
 

Türk'ün Yüksek Seciyesi

Elbette şanlı bir geçmişe sahip Türk Milleti'nin seciyesini tasvir etmeye ansiklopediler dahi yeterli değildir. Elinizdeki kitap, Atatürk'ün birçok sözünde de işaret ettiği Türk'ün yüksek karakterini tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın ilerleyen sayfalarında Türk tarihinin ışığında Türk'ün ahlakı, adaleti, hoşgörüsü, dürüstlüğü, tevazusu, nezaketi, iyilikseverliği, vakarı, cömertliği, tabiat sevgisi, kısacası Türk'ün üstün seciyesi gözler önüne serilecektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 7,8 MB
 
Darwin'in Türk Düşmanlığı

Darwin'in, ortaya attığı "ırk hiyerarşisi" içinde, Türkler'e kendince hangi sıfatı layık gördüğünü biliyor musunuz?

Bedenimizden başlayıp, akıl almaz büyüklükteki evrenin en uç noktalarına kadar var olan plan, tasarım ve dengenin elbette üstün bir Yaratıcı'sı vardır. İnsan, o Yaratıcı'yı göremez, ama varlığını, gücünü ve aklını, yarattığı şeyler üzerinde düşünerek, aklederek kavrar. Samimi olarak Allah korkusuna sahip olan her insan bu akletme yeteneğine sahiptir. Bu kitap ise, akletmeye bir davettir. Allah'ın yaratmış olduğu evrenin ve canlıların üzerinde düşünmeye ve bunların nasıl kusursuz bir biçimde yaratıldığını görmeye bir davet...

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,6 MB
 

Gerçekler -1-

Dünya üzerinde her insanın kendine benimsediği bir yol, bir yaşam tarzı vardır. Ancak bu yollardan kimi yanlış yollardır ve insanları maddi ve manevi yönden çıkmaza sokar. İnsanların önündeki sayısız alternatif içinde doğru yolu bulabilmesi için ise düşünmesi ve gerçekleri araştırması gerekir.

Bu kitapta hayatın çok farklı yönleriyle ilgili ve aynı zamanda çok önemli bazı gerçekleri okuyacaksınız.

İçinde yaşadığımız evrenin varoluşu, çevremizdeki canlıların sahip olduğu mucizevi özellikler, kendi bedenimizde her an durmadan işleyen olağanüstü sistemlerle ilgili bilgiler size herşeyin Allah tarafından yaratıldığı gerçeğine ulaştıracak. Herşeyin tesadüfen oluştuğunu iddia eden evrim teorisinin bilimsel yönden geçersizliği ile ilgili verilen açıklayıcı ve doyurucu bilgiler, evrenin ve hayatın oluşumunda asla tesadüfe yer olmadığı gerçeğini size hatırlatacak. Tüm bunların yanısıra, geçtiğimiz 20. yüzyılda tüm dünyada yaşanan kaos ve kargaşanın sebeplerinin incelendiği bölümlerde, Darwinizm’in, insanlığın yaşadığı tüm bu belaların ve acıların kaynağı olduğu gerçeği şaşırtıcı bir biçimde karşınıza çıkacak.

Son olarak da yaşanan tüm sıkıntıların, acıların, belaların, kaosun, kavgaların, savaşların, düşmanlıkların, zulmün yaşanmak zorunda olmadığını anlatan bölümde, tüm olumsuzlukların bir anda iyiliklere ve güzelliklere çevrilmesinin tek çözümünün Kuran ahlakının yaşanması olduğu gerçeğine şahit olacaksınız.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,6 MB
 

Gerçekler -2-

Bu kitabın kaleme alınma amaçlarından biri, gazetelerde gördüğünüz ya da haberlerde izlediğiniz bu gibi toplumsal olayların temel nedenini açığa çıkarmak ve bunlara çözüm getirmektir. Kitapta verilen örneklerle tüm dünyada yaşanan Darwinizm kaynaklı komünist-faşist zulüm delillendirilmektedir.

Kitabın hazırlanmasındaki amaçlardan bir diğeri de, şimdiye kadar insanlığın maruz kaldığı zulmün kökeninin Darwinizm'in öğretileri olduğunu bir kere daha ortaya koymaktır. Faşizmin ve komünizmin Darwinizm'le olan bağlantısı, ırkçılığın Darwinizm kökenli olduğu, komünist yönetimlerin politikalarının Darwinizm'in iddiaları doğrultusunda belirleniyor olması gibi gerçekler tarihi ve sosyal olaylar ışığında incelenmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,1 MB
 

Tapınak Şövalyeleri

Tapınak Şövalyeleri bugün de yaşamaktadırlar. Ancak "masonluk" ismi altında. Bugün masonluğun en üst derecelerine varanlar "Tapınağın Koruyucusu" gibi Şövalye ünvanları alırlar. Amerika'da halen Tapınak Şövalyeleri (Knight Templar) adıyla toplanan localar, masonlukla içiçedir. Masonluk ise, hem Tapınakçı geleneğin başlıca özelliği olan din aleyhtarlığını sürdürmekte, hem de kimi zaman illegal mafya yöntemlerini de kullanarak uluslararası bir çıkar örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 8,6 MB