KURAN'DAN GERÇEKLER

Allah İçin Yaşamak

Müslümanın hayatı Allah içindir.

Allah'ın rızasını kazanmak için çalışır, hayatının her aşamasını Allah için düzenler. Ancak, cahiliye toplumundaki insanlar kendilerine para, şöhret gibi putlar edinmişlerdir: Dolayısıyla Allah için yaşamaya karar veren bir mümin, öncelikle, Hz. İbrahim'in "yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza..." (Enbiya Suresi, 67) demesi gibi, tüm bu putları terketmelidir. Allah İçin Yaşamak, bu putları kesin olarak kırmak için bir çağrıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 260 KB Adobe Acrobat 180 KB
 

Allah Korkusu

Dünya üzerindeki insanların çok büyük bir bölümü Allah'ın varlığına iman eder. Ancak çok azı Allah'tan gereği gibi korkar. Hatta bazıları Allah'tan kormamak gerektiğini bile düşünür. Oysa bir mümini mümin yapan çok önemli bir özellik, Allah'a karşı duyduğu içli ve saygı dolu korkudur.

İnsan Allah'tan korkmalıdır. Çünkü O'ndan korkmayanlara şiddetli bir azap hazırlanmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 270 KB Adobe Acrobat 250 KB
 

Kuran'da Vicdanın Önemi

Vicdanın, toplumda yaygın olarak kullanılan bu nlamının çok ötesinde bir anlamı ve önemi vardır. Bu kitap ise, Kuran'da örnekleri verilen gerçek vicdanı tanıtmakta ve vicdanlı bir insanın nasıl düşündüğüne, vicdanıyla nasıl bir akla ve anlayışa sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kitap, size vicdanınızın sesini tanımanıza ve onu düşüncelerinizdeki diğer ses ve telkinlerden ayırabilmenize yardımcı olacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 240 KB Adobe Acrobat 215 KB
 

Kuran'ın Hayata Sunduğu Güzellikler

Kuran'ın insan hayatına sunduğu güzelliklerden haberdar mısınız?

Kuran'a uyan bir insanın ve toplumun ne kadar büyük bir kazanç elde edeceğini düşündünüz mü? Bu kitap sayesinde Kuran'ın hayata sunduğu güzellikleri siz de farkedeceksiniz.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 310 KB
 

Cennet

Cennet, birçok insan tarafından gerçeküstü, soyut bir kavram gibi değerlendirilmektedir. Bu kavrayış yetersizliğinin en önemli sebebi, Kurani bilginin ve bakış açısının olmayışıdır. Bu kitap, cenneti Kuran'da anlatıldığı gibi gerçekçi bir biçimde tanıtmakta ve insanı bu ebedi yurt üstünde düşünmeye çağırmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 150 KB
 

Kuran'da Ümitvar Olmak

İnsan imanı ölçüsünde Allah'tan umut eder. Allah'a olan güveni, yakınlığı, teslimiyeti ve samimiyeti derecesinde kendisine vaat edilen nimetlere kavuşmayı ümit eder. Allah'ın rahmetini uman bir insan Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapamaz, kötü söz söyleyemez, vicdanının sesini dinlememezlik etmez; aksine insanlara hayrı, hakkı tavsiye eder, onları kötülükten men eder ve tüm ibadetlerini şevkle yerine getirir. İşte Allah'ın kendilerinden razı olduğu kişiler bunlardır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 270 KB
 

Şeytan'ın Enaniyeti

Enaniyet, insanın kibir ve gurura kapılarak kulluğunu unutmasıdır. Enaniyetin ilk temsilcisi ise, kibirinden dolayı Allah'a baş kaldıran Şeytan'dır. Tarih boyunca enaniyet duygusuna kapılarak kendi benliğine tapınan çok sayıda insan ise, gerçekte Şeytan'ın yolundan gitmekte, onun ahlakını paylaşmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 240 KB Adobe Acrobat 275 KB
 

Kuran'dan Cevaplar

İslam'la yeni tanışan insan, cahiliye toplumunun içinden yeni çıkmıştır ve Kurani kıstaslara göre düşünme yeteneğine henüz kavuşamamıştır. Bu nedenle, soracağı sorulara ve aklının takılabileceği "kuruntu"lara Kuran'ın hükümlerine göre sağlam cevaplar verilmesi gerekir. Kuran'dan Cevaplar, bu ihtiyacı gidermek için yazılmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acroba 240 KB
 

Gözardı Edilen Kuran Hükümleri

Allah, Kuran'daki hükümlerin herhangi birini bir diğerinden üstün tutmadığı halde, cahiliye toplumu Kuran'ın bazı hükümlerine dikkat ederken, bazılarını da gözardı etmiştir. Bu kitapçık, inananları bu tehlikeye karşı uyarmak ve gözardı edilmesi muhtemel olan bazı Kuran hükümlerini hatırlatmak için yazılmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 240 KB Adobe Acrobat 190 KB
 

Kuran'da Adalet ve Hoşgörü

Bu kitabın amacı, Kuran'daki adaleti insanlara tarif etmektir. Ancak unutmayın ki, böylesine huzur ve güven dolu bir hayatı yaşamak için siz de birşeyler yapmalısınız. Eğer huzur dolu bir hayat yaşamak istiyor ve gelecek nesillerin de adaletli, güven dolu bir ortamda büyümelerini istiyorsanız, öncelikle sizin adaleti gözeterek insanlara örnek olmanız gerekir. Sizin de ayette bildirilen "adaleti emreden ümmet"ten olmak için önünüzde bir fırsat var. Unutmayın ki "... Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever." (Maide Suresi, 42)

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 220 KB Adobe Acrobat 210 KB
 

İslam'ın İnanç Esasları

Bu kitap İslam dinini yeni tanıyan insanlar için yazılmıştır. Elbette her insanın İslam hakkında çeşitli bilgileri ve kanaatleri vardır. Ama bunlar büyük ölçüde eksik ya da yanlış kaynaklardan gelir. Pek çok insan sadece ailesinden veya arkadaş çevresinden duyduğu, medyadan izlediği veya çeşitli kitaplardan okuduğu kadarıyla İslam'ı tanır. Oysa İslam'ı tanımak için başvurulması gereken en iyi yol, İslam'ın kaynağı ve temeli olan Kuran'ı tanımak ve İslam ile ilgili tüm bilgileri Kuran'dan almaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 220 KB Adobe Acrobat 310 KB
 

Kuran'ın Bazı Sırları

Allah, Kuran'da insanlara ibadetlerin, emir ve yasakların, güzel ahlak özelliklerinin yanısıra birçok sırrı da haber verir. Bu sırlar, Kuran dışında hiçbir kaynakta bulunmazlar. Dünyanın en kültürlü, en zeki, en araştırmacı veya gözlemci insanının dahi haberdar olamayacağı bu önemli sırların tek kaynağı Kuran'dır.
Allah'ın Kuran'da bildirdiği bu sırlardan haberdar olmayan insanlar, hayatları boyunca bunun sıkıntı ve zorluğu içinde yaşarlar. Kuran'ın bu sırlarını öğrenenler içinse dünya hayatı çok kolaydır, sevinç ve heyecan doludur. Bu kitapta, Allah'ın insanlara sır olarak bildirdiği bazı ayetlerle ilgili konulara yer verilmiştir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 245 KB
 

Allah'ın İsimleri

Bu kitap, insana şah damarından daha yakın olan Allah'ı, Kuran'da bildirildiği şekilde tanıtmak için yazılmıştır. Amaç, çoğu insanın kafasında yer alan puslu, silik, belirsiz bilgileri silip onların yerine Kuran-ı Kerim'deki gerçek Allah inancını koymaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 300 KB Adobe Acrobat 2,2 MB
 

Kuran'da Temel Kavramlar

Kuran, bizlere okumamız ve üzerinde düşünmemiz için indirildi. Kuran'da Temel Kavramlar, işte bu düşünceye yardımcı olmak için hazırlanmış çok faydalı bir kaynaktır. Kitapta; nefis, heva, vicdan, kalp, akıl, duygusallık, gaflet, zan, sadakat, itaat, tesanüd, ihlas, tevazu, tevekkül, dua, sabır, şirk, hikmet, infak gibi temel İslami kavramlar, Kuran ayetleri ışığında ele alınmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 270 KB Adobe Acrobat 390 KB
 

Kuran'da Dua

Dua, insanın Allah'a karşı kulluk etmesinin en saf ve açık ifadelerinden birisidir. Ama önemli olan, insanın dua ettiğinde, Kuran'da kastedilen duayı yapmasıdır. Bu kitap, Allah'ın bizlerden nasıl bir dua istediğini anlatmaktadır. Dua, insanın Allah'a karşı samimi ve içten gelen bir yakarışı olmalıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 195 KB
 

Kuran'a Göre Gerçek Akıl

Bu kitapta akıl ve akılsızlık, akıllı insanın kazançları ve akılsız insanın kayıpları anlatılmaktadır. İnsanın tüm hayatına hakim olan ve onu adım adım güzelliklere, nimetlere, huzura ve kurtuluşa götüren aklın, insan hayatına getirdiği konfor ortaya konmaktadır. Aklın yolu isteyen herkese açıktır. Ancak unutmamak gerekir ki, akıl, Allah'ın ancak samimi olarak iman eden kimselere verdiği bir nimettir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 280 KB
 

Kolaylık Dini İslam

Allah'ın insanlar için, yaratılışlarına en uygun olarak seçtiği din İslam dinidir. Allah, dinini insanların yaşayabilmesi için çok kolay kılmıştır. Peygamber Efendimiz de yanındaki müslümanlara her zaman dini "kolaylaştırmayı" emretmiştir. Salih müslümanlar bu emre itaat etmeli ve insanlara kolay olanı zor göstermenin vebalini yüklenmemelidirler. Bu kitapta da, Allah'ın dininin yaşanmasının son derece kolay olduğu, İslam dininin, insanın yaratılışına, huzuruna, mutluluğuna en uygun yaşam biçimi olduğu anlatılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 185 KB
 

Kuran Ahlakı

Kuran Ahlakı, Kuran'daki temel ahlaki kıstasları, özellikle de zaman zaman unutulan ya da göz ardı edilen Kuran'i kavramları inceleyen ve bunları hatırlama üzerinde duran bir çalışmadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 250 KB Adobe Acrobat 265 KB
 

Ölüm Kıyamet Cehennem

İnsanı dinden uzaklaştıran ve tutkularının peşinde koşturan aldanmaların başında, ölümü unutmak gelir. Oysa hem insan, hem içinde yaşadığı evren ölümlüdür. İnkarcıları bunlardan sonra bekleyen yer ise çok daha korkunçtur; ebedi cehennem azabı. Bu kitap, Kuran ayetlerine dayanarak ölüm anını, kıyamet gününü ve cehennemi tasvir etmekte, insanı karşı karşıya olduğu büyük tehlikeye karşı uyarmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 250 KB Adobe Acrobat 390 KB
 
 

Kuran'da Sabrın Önemi

Kuran'da öğretilen gerçek sabırla, cahiliyedeki sabır anlayışı çok farklıdır.

Gerçek sabır, zorluklarda olduğu kadar güzel olan her şeyde de kararlılık göstermeyi, bir an olsun bunlardan taviz vermeyerek yaşamayı gerektirir. Bu kitabın amacı, insanlara bu üstün ahlak özelliğini Kuran'da verilen örnekleriyle tarif etmek ve onları gerçek sabrı yaşamaya davet etmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 250 KB Adobe Acrobat 320 KB
 

Kuran'da Şevk ve Heyecan

Bu kitapta, müminlerin hayatlarının sonuna kadar sürekli artan şevkleri konu edilmektedir. Amaç, tüm inananlara şevkin ne kadar büyük bir nimet ve müminlerin gücüne nasıl güç katan bir özellik olduğunu göstererek onları daha da şevklendirmektir. Aynı zamanda da şevkin, şartlar her ne olursa olsun müminleri başarılı kılan önemli bir sır olduğunu açıklamak, sabırla ve tevekkülle zorluklara göğüs gerip şevklerini yitirmeyenlere vaat edilen güzellikleri müjdelemektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 240 KB Adobe Acrobat 310 KB
 

Kıyamet Alametleri

Bu kitabın amacı kıyamet alametlerini ayet ve hadisler doğrultusunda incelemek; bu işaretlerin birbiri ardınca, birebir tasvir edildiği şekilde, içinde yaşadığımız çağda ortaya çıkmaya başladığını gözler önüne sermektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,5 MB
 

Kehf Kıssası'ndan Ahir Zamana İşaretler

Hz. Muhammed (S.A.V)'in Müslümanlara Kehf Suresi'ni mutlaka okumalarını tavsiye etmesinin hikmetlerinden biri, Kehf Suresi'nin ahir zamana bakan çok önemli işaretler taşımasıdır. Kehf Suresi'nde, ahir zamanda çıkacak olan Deccal'den ve onun yeryüzüne yaymak istediği dinsizlik akımlarından korunmak ve insanlığa bela getirecek olan bu fitneye karşı mücadele edebilmek için gerekli işaretler, ayrıca Müslümanların istifade edebileceği dersler bulunmaktadır. Peygamberimizin ahir zamanda bu sureyi dikkatle okumayı ve ezberde tutmayı tavsiye etmesi, bu duruma açık bir işarettir.

Ayrıca kitap boyunca göreceğimiz gibi, Ashab-ı Kehf'in inkarcı kavmi içinde yaşadıkları, ardından Hz. Musa'nın Allah'ın rahmet verdiği bir kişiden öğrendiği derin ilim ve bunun da ardından Hz. Zülkarneyn'in tüm dünyaya hakimiyet kurarak İslam ahlakını yayması üzerinde düşünülmesi gereken konulardır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,5 MB
 

Kuran'dan Genel Bilgiler

Müslümanın, Allah'a gerektiği gibi kulluk edebilmesi ve bütün hayatını Kuran'a göre yaşaması için iyi bir Kuran bilgisine sahip olması gerekir. Bu kitap, Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine kavuşmayı hedef edinenlerin Kuran bilgilerini güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 395 KB Adobe Acrobat 675 KB
 

Kuran Fihristi

Kuran ayetlerinin çok geniş kapsamlı bir konu başlığı kümesi altında gruplandırılmasıyla oluşan bu geniş fihrist, Kuran hakkında araştırma yapmak isteyenler ya da belirli bir konuda Kuran'ın hükümlerini öğrenmek isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,3 MB
 

Kuran Bilgisi

Müminlerin, Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri, her konuya Kuran'daki bakış açısıyla yaklaşmaları, insanları ve olayları Kuran'a göre değerlendirmeleri için her şeyden önce Kuran bilgilerinin son derece yüksek olması gereklidir. Kuran ayetlerini konularına göre tasnif eden Kuran Bilgisi bu amaçla hazırlanmıştır

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 475 KB Adobe Acrobat 795 KB
 

Kuran'da Tebliğ ve Tartışma

Bu kitapta, birbirine tamamen zıt olan iki konuşma ve düşünme üslubu incelenir; tebliğ ve tartışma. Birisi tümüyle dinin ruhuna uygundur, öteki ise bencil tutkuların bir sonucudur. Tebliğin Kuran'a göre nasıl yapılması gerektiği ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, buna karşın tartışmanın nefsani özelliği ortaya çıkarılarak samimi bir müslümanın bu üsluptan neden uzak durması gerektiği açıklanmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 270 KB Adobe Acrobat 320 KB
 

Kuran'da Münafık Karakteri

Münafıklar, yalnızca Peygamber döneminde yaşamış insanlar değildirler. Kuran'ın hükmüne göre, kıyamete kadar var olacak ve "fitne çıkarma" görevlerini sürdüreceklerdir. Bu nedenle, onları iyi tanımak gerekir. Kuran'da Münafık Karakteri, bunun için yazılmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 150 KB
 

Kıyamet Günü

İnsanların bir ölümü olduğu gibi, evrenin de bir sonu vardır. O gün insanlar, her yaratılmış şeyin geçici ve önemsiz olduğunu, tek mutlak ve sonsuz varlığın ise sadece Yüce Allah olduğunu apaçık anlayacaklardır. Bu kitap ise kıyamet günü yaşanacak olayları Kuran'a dayanarak tarif etmekle, insanı bu gerçeği şimdiden anlamaya davet etmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 260 KB Adobe Acrobat 205 KB
 

Şeytan

Sizin sonsuz bir azap çekmenizi isteyen, bütün varlığını buna adamış son derece tehlikeli bir düşmanınız var. İsmi, Şeytan. Tek arzusu kendisiyle beraber olabildiği kadar çok insanı -siz de dahil- cehenneme sürüklemek. Bundan sakınmak için onu tanımanız ve yöntemlerini bilmeniz gerekiyor. Bu kitap, bunun için yazıldı.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 215 KB Adobe Acrobat 250 KB
 

Tarih Boyunca Müslümanlara Atılan İftiralar

Bu kitapta üzerinde durulan iftira, tarih boyunca dini inkar edenlerin iman edenlere maddi veya manevi zarar verebilmek amacıyla yönelttikleri iftiralardır. Kuran'da, geçmişte, Allah'ın elçilerinin ve salih kişilerin tümüne menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, hırsızlık, zina gibi iftiralar atıldığı açıklanmıştır. Allah'ın izniyle bu iftiralar sonuçta boşa çıkmış, onlara zarar verememiştir. Bu mübarek insanlar da kendilerine yöneltilen iftiraları her zaman örnek bir sabır ve tevekkülle karşılamış, bu baskılara aldırış etmemiş, Allah'ın emrettiği ahlakı yaşamaya ve insanları da doğru yola davet etmeye devam etmişlerdir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 195 KB
 

Ahir Zaman ve Dabbetü'l Arz

İslam'a göre ahir zaman, kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak. Kuran ahlakının insanlar arasında yaygınlaşacağı bir dönemdir. Dabbetü'l-Arz ise kıyamet öncesi çıkması beklenen en önemli alametlerinden biridir. Bu kitapta ahir zamanın alametleri ve Dabbetü'l-Arz konusu hadisler ve Kuran ayetleri doğrultusunda açıklanıyor.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 2,1KB