DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN

İslam'ın Yükselişi

Son yirmi yıldır dünya genelinde Müslümanların sayısında istikrarlı bir artış söz konusudur. 1973 yılında yapılan istatistikler dünya çapında Müslüman nüfusun 500 milyon olduğunu gösterirken, bugün bu rakam 1.5 milyara yaklaşmıştır. Her dört kişiden birinin Müslüman olduğu günümüzde, Müslümanların sayısının tarihte ilk defa Hıristiyanların sayısını geçtiği bildirilmektedir. Müslüman nüfusun sayısının yakın gelecekte daha da artacağı ve İslam'ın dünyanın en büyük dini haline geleceği tahmin edilmektedir.

Bu kitapta amaçlanan, bu gelişmeleri toplu olarak sunmak, yorumlamak ve böylece okuyucuların yaşanan olayların büyüklüğünü gereği gibi değerlendirmelerine vesile olmaktır. Bu çalışma bir yandan iman edenlerin şevkini ve azmini artırmayı amaçlarken, bir yandan da İslam ahlakını tüm insanlara anlatmak için gösterilecek çabanın önemine dikkat çekmektedir. Bilmek gerekir ki, yaşanan tüm bu gelişmeler Kuran'da bildirilen, "İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile." (Nasr Suresi, 2-3) ayetinin tecelli edeceği vaktin çok yakın olduğunu, hatta yaşanmaya başladığını göstermektedir. Allah bu vaadini muhakkak tamamlayacaktır. İman edenlerin yapması gereken ise bu gelişmelerde ellerinden geldiğince pay sahibi olmaya gayret etmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 7,0 MB
 

Kuran'ın Işığı Satanizmi Yok Etti

Geçmişi 1700'lere dayanan satanizm son yıllarda şiddet, vahşet ve intihar olayları ile bir kez daha gündeme geldi. Satanistlerin kendilerini tarif etmek için kullandıkları ifadeler, hayata bakış açıları, savundukları değerler, kan ve vahşetle dolu dünyaları ilk başta insanlara inanılmaz gibi gelse de, yaşanan olaylar bu sapkın akımın gideren yayılan bir tehlike olduğunu ortaya çıkardı.
Bu kitapta satanizmi tüm yönleriyle inceleyecek, şiddeti ve vahşeti dini bir ritüel haline getiren ve kanlı cinayetleri adeta bir ibadet olarak gören bu felsefenini bu kadar yaygınlaşmasının nedenlerin üzerinde duracağız.
Bu sapkın akımla mücadele çok kolaydır ve Kuran ahlakı, gençleri satanizmin elinden kurtarabilecek tek yoldur. Kuran'ın ışığı satanizmi yok edecek ve Allah'ın izniyle aydınlık, sevgi ve barış dolu bir dünya oluşturacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 9,2 MB
 
Hayalin Diğer Adı Madde

Bu kitapta anlatılanlar, bugüne kadar pek çok insanı olağanüstü derecede şaşırtan, hayata bakış açılarının tamamen değişmesine sebep olan, son derece önemli ve büyük bir gerçektir. Bu gerçeği şöyle özetleyebiliriz: "Dünyada yaşadığımız hayatın birer parçası olan tüm olaylar, insanlar, binalar, şehirler, arabalar, mevkiler, kısacası hayatımız boyunca gördüğümüz, tuttuğumuz, dokunduğumuz, kokladığımız, tattığımız, dinlediğimiz herşey, gerçekte beynimizde oluşan görüntü ve hislerdir."

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 0,8 MB Adobe Acrobat 3,4 MB
 

İslam ve Karma Felsefesi

Son zamanlarda ülkemizde de gündeme gelen Karma inancı, insanları bazı olumlu ahlaki özelliklere özendirmektedir ancak bunun yanında birçok sapkın ve batıl inancı da içermektedir.

Bu kitapta Karma felsefesinin Kuran ile mutabık olan güzel ahlaka ait bazı özelliklerinin yanında, Kuran'a, insan aklına ve vicdanına aykırı olan sapkın yönleri açıklanacaktır. "

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 1,5 MB Adobe Acrobat 5,2 MB
 

Kavimlerin Helakı

Tarihte pek çok toplum, inkarları ve sapkınlıkları nedeniyle korkunç biçimlerde yıkıma uğratıldı. İşte bu toplumların gerçek hikayeleri...

Allah'ın hükümlerine isyan eden ve O'nun gönderdiği elçilere düşmanlık gösteren pek çok toplum, topluca yeryüzünden silindiler. Kimi volkanik bir patlamayla, kimi korkunç bir selle, kimi kum fırtınası ile yok edildiler.

Kavimlerin Helakı, bu ibret verici cezaların Kuran ayetleri ve arkeolojik bulgularla incelenişidir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,15 MB
 

İslam ve Budizm

Bugüne kadar Budizm hakkında pek çok şey okumuş, yazılı ve görsel basın aracılığıyla genel bir bilgiye sahip olmuş olabilirsiniz. Ama bu kitapta Budizm'in farklı bir yönü yani batıl bir felsefe olduğu Kuran ayetleri ışığında incelenmekte ve insanların bu batıl dinin çarpık yönlerini açık şekilde görmeleri sağlanmaktadır. Budizm'in ortaya çıkışı, yazılı kaynakları, genel inanışları, ibadet şekilleri ve söz konusu dinin kurucusu Buda'nın hayatı Kuran ayetleri ile değerlendirilmekte, bu felsefenin temelinin çok sapkın öğretiler üzerine kurulu olduğu, insan aklı ve mantığıyla çelişen garip ibadetler içerdiği ve insanı taştan, topraktan putlara ibadet etmeye yöneittiği ortaya konmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,0 MB
 
Çözüm: Kuran Ahlakı

Dünyadaki her çeşit zulmün, açlığın, sefaletin, savaşların, dejenerasyonun ancak Kuran ahlakının gerçek anlamda yaşanması ile çözümlenebileceğini bu kitapta göreceksiniz.

Zulüm gören insanlar hatta masum bebekler, bir ekmek alacak parası olmayanlar, soğuk havada sokakta yatanlar, sadece belli bir kabileye mensup oldukları için katledilenler, dinlerinden dolayı yurtlarından çıkartılan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar…

İşte bu adaletsizliğin, kargaşanın, terörün, katliamların, açlığın ve zulmün tek bir çözümü vardır: Kuran Ahlakı.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,5 MB
 
Dünya Hayatının Gerçeği

Dünya insan için sadece geçici bir yurttur ve bunu insana hatırlatacak sayısız işaretle doludur.

İnsanları dinden uzaklaştıran en önemli nedenlerden biri, dünyayı sonsuz bir yurt sanmalarıdır. Dünyada eksiksiz ve kusursuz bir hayat kurulabileceğini, ölümün bu hayatı hiç bitirmeyeceğini sanarak aldanırlar. Oysa dünya, Allah'ın insanı denemek için yarattığı geçici bir yurttur. Bu nedenle de Allah tarafından özellikle eksik ve kusurlu bir mekan olarak yaratılmıştır. Dünyadaki her güzellik, çok geçmeden bozulur, yıpranır, çürür ve yok olur. Bu, dünya hayatının hiç değişmeyen gerçeğidir.

Bu kitap, dünya hayatının bu çok önemli sırrını tarif etmekte ve insanı, gerçek yurdunu, yani ahireti düşünmeye yöneltmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,8 MB
 

Gerçeği Bilmek

Gerçeklere samimi ve önyargısız olarak yaklaşan birçok kişinin yanında, gerçeği anladıkları, bildikleri halde kabul etmek istemeyen, bu gerçeği öğrenmenin getireceği sorumluluklardan kaçan kişiler de olacaktır. Bu tür görüşe sahip olanlar kitabı okuduklarında, gerçeklerden kaçarak, yalanlar ve hayaller üstüne kurulmuşbir dünyada yaşamayı kabullenmenin, aklı başnda bir insan için ne kadar küçük düşürücü bir durum olduğunu daha iyi anlayacaklardır.

Unutulmamalıdır ki güzel olan gerçek olandır; bu yüzden gerçeklerden korkmanın ve kaçmanın hiçbir anlamı yoktur. İnsanın yepyeni bir bakışaçısıyla, huzurlu ve mutlu bir hayata başlamak için samimi olarak biraz düşünmesi ve vicdanına başvurması yeterlidir. Kendini kandırarak hayallerin peşinden koşan insanlar, gerçeklerden kaçmak yerine, gerçeği anlamak ve öğrenmek için çaba gösterdiklerinde, aldatıcı bir dünyadaki sahte mutlulukların yerine, gerçek ve sonsuz bir mutluluğa kavuşmanın güzelliğini yaşayacaklardır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 8,1 MB
 

Batı Dünyası Allah'a Yöneliyor

Liderlerin yanısıra sanatçılar, bilimadamları, sporcular, yazarlar, aydınlar artık çalışmalarında, yaptıkları açıklamalarda Allah'ın ismini anarak, Batı'da dine ve maneviyata yönelişin önemini ifade etmektedirler. Son yıllarda düzenlenen ödül törenlerinde sanatçıların büyük çoğunluğu Allah'a olan şükranlarını dile getirmekte, sporcular başarılarının Allah'ın bir lütfu olduğunu belirtmekte, birçok bilimadamı yaratılış gerçeğini kabul etmektedir. Aynı şekilde 21. yüzyıl insanları da bu önemli gerçeğin bilincindedirler. Tüm bu gelişmeler 19. yüzyılda yaygın olarak benimsenen materyalist felsefenin, 21. yüzyılda yerini tekrar Allah inancına, doğruya, barışa, güzel olana bıraktığını göstermektedir. Bu, Allah'ın insanlara vaadidir:

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,6 MB
 

Dinsizliğn Kabusu

Bu kitapta, Allah'ın insanlara indirdiği Kuran'da tarif edilen "güzel ahlak" modeli yaşandığı takdirde "dinsizliğin kabusu"nun yani kötülüklerin, karamsarlıkların, toplumsal huzursuzlukların ne şekilde engelleneceği, olumsuzlukların nasıl ortadan kalkacağı, ideal ortama nasıl kavuşulacağı, insanların maddi-manevi ne gibi kazançlar sağlayacakları ve tüm bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için de Kuran ahlakının tek alternatif çözüm olduğu anlatılmaktadır.

Bugüne dek belki pek çok kitapta toplumların ve insanların içinde bulundukları karamsar durum ele alınmış, sosyolojik ve psikolojik tahliller yapılmış, sorunlar sık sık tüm detaylarıyla dile getirilmiştir. Fakat elinizdeki kitabın farkı, bu tahlil ve teşhisler karşısında insanlara en gerçekçi çözümü sunmak ve bu çözüme başvurmadıkları takdirde onları nasıl bir geleceğin beklediğini tarif ederek samimiyetle uyarmaktır.

Böylelikle umarız ki kitabı okuyan vicdan sahibi her insan huzurun, güvenin ve ideal toplum yaşantısının yalnızca Kuran ahlakının yaşanması ile mümkün olduğunu anlayacak ve gerçek dine, yani "İslam"a yönelecektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,70 MB
 

Düşünen İnsanlar İçin

Yeryüzü yaşayan mucizelerle doludur. Ancak bunları görmek ve ne anlama geldiklerini kavramak için düşünmek gerekir...

Kuran'ın gönderilme amaçlarından biri, insanları yaratılmışlar üzerinde düşünmeye davet etmektir. Çünkü insan, kendi bedenini, doğadaki herhangi bir canlıyı, dünyayı ya da evreni incelediğinde büyük bir ölçü, sanat, plan ve akıl bulur. Tüm bunlar, Allah'ın varlığını, birliğini ve sonsuz gücünü gösteren birer delildir.

Düşünen İnsanlar İçin, Allah'ın Kuran'da dikkat çekilen söz konusu delillerinden bir kısmını görebilme ve gösterebilme amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, yüzlerce resim ve özlü açıklamalarla, çok sayıdaki yaşayan mucize gözler önüne serilmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,7 MB
 

Allah Akılla Bilinir

Yaratılış gerçeğini görebilmek için gereken akıl, samimi imanla kazanılır. Bu kitap, akletmeye bir davettir...

Bedenimizden başlayıp, akıl almaz büyüklükteki evrenin en uç noktalarına kadar var olan plan, tasarım ve dengenin elbette üstün bir Yaratıcı'sı vardır. İnsan, o Yaratıcı'yı göremez, ama varlığını, gücünü ve aklını yarattığı şeyler üzerinde düşünerek, aklederek kavrar. Samimi olarak Allah korkusuna sahip olan her insan bu akletme yeteneğine sahiptir. Bu kitap ise, akletmeye bir davettir. Allah'ın yaratmış olduğu evrenin ve canlıların üzerinde düşünmeye ve bunların nasıl kusursuz bir biçimde yaratıldığını görmeye bir davet...

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,0 MB
 

İhtişam Her Yerde

Her insan aklı ve vicdanı ölçüsünde Allah'ın büyüklüğünü kavrar ve Allah'ın yaratışındaki ihtişamı görür.


İnsan, kendi vücudundaki sistemlerden uzaydaki dev galaksilere, doğadaki canlılardan gözle görülmeyen hücrelere kadar evrenin hangi parçasını incelese, kusursuz bir plan, düzen ve tasarımla karşılaşır. Evrenin her yerinde insanı hayran bırakan bir ihtişam vardır. Bu ihtişam, herşeyi örneksiz yaratan, her güzelliğin kaynağı, tüm varlıkların sahibi olan Allah'ın üstün ve benzersiz sanatıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 11,5 MB
 

Derin Düşünmek

İnsan Allah'ın düşünme yeteneği ile yarattığı bir varlıktır.

Ne var ki, insanların çoğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmaz...

Dünyaya gelmeden önce yok olduğunuzu ve yokken bir anda var olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Muzun, karpuzun, kavunun, portakalın kabuklarının kaliteli birer ambalaj görevi gördüğünü, bu meyvelerin tadlarının ve kokularının korunması için özellikle bu ambalajların içine paketlendiklerini hiç düşündünüz mü?

İnsan Allah'ın düşünme yeteneği ile yarattığı bir varlıktır. Ne var ki, insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu kitabın amacı da insanları "gereği gibi düşünme"ye davet etmek ve onlara "gereği gibi düşünme"nin yollarını göstermektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,75 MB
 
Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin

İnsanlar bazen anladıkları imani gerçekleri anlamazlıktan gelirler.

Siz öyle yapmayın...

Allah'ın apaçık olan varlığını, her şeyi Allah'ın yarattığını, sahip olduğunuz her şeyi Allah'ın nimet olarak verdiğini, bu dünyada uzun süre kalmayacağınızı, ölüm gerçeğini, Kuran'ın hak kitap olduğunu, ondan hesaba çekileceğinizi, vicdanınızın her an doğruya çağıran sesini, ahiretin ve hesap gününün varlığını, cehennemin sonsuz azap yurdu olduğunu ve kader gerçeğini, SAKIN ANLAMAZLIKTAN GELMEYİN!

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,5 MB
 
Sonsuzluk Başlamış Durumda

Bu kitap, hep görünen yüzüyle düşünmeye alıştığımız dünyanın, "batını"nı, yani gizli gerçeğini anlatmaktadır.

Bu kitapta sonsuzluk, zamansızlık, mekansızlık konularında hiçbir yerde bulamayacağınız açıklamaları okuyacak ve sonsuzluğun aslında başlamış olduğu gerçeğiyle karşılaşacaksınız. İnsanların her zaman merak ettiği; Allah'ın nerede olduğu, ölümün mahiyeti, öldükten sonra yeniden dirilme, insan için sonsuz bir yaşamın varlığı, tüm bunların ne zaman olacağı gibi pek çok sorunun da gerçek yanıtını bulacaksınız.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,6 MB
 

Zamansızlık ve Kader Gerçeği

Materyalistlerin mutlak bir gerçek sandıkları "zaman", aslında bir algıdan ibarettir...
Madde ve zaman, yoktan nasıl yaratıldı?...

Big Bang teorisi evrenin yaratılışı ile ilgili hangi gerçekleri gösteriyor?...

Bizim için yüzyıllar süren bir zaman dilimi, bir başka boyutta nasıl tek bir "an" olabilir?...

Einstein'in Rölativite Teorisi ile Kuran ayetleri arasındaki paralellik nedir?...

Bu kitapta tüm bu soruların cevapları, zamanın ve maddenin mutlak birer gerçek değil, birer algı olduğu anlatılıyor. Uzay, madde, zaman ve kader hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı mutlaka okuyun...

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 0,7 MB
 

İman Hakikatlerinin Önemi

Bu kitabın amacı insanların gözlerinin önündeki gaflet perdesinin kalkmasına yardımcı olmaktır. Bunun için tüm evreni kaplayan iman hakikatlerinin yoğun biçimde araştırılıp insanlara aktarılmasının önemi ele alınacaktır. Kitapta aynı zamanda bazı İslam alimlerinin, iman hakikatlerinin önemi hakkındaki görüşlerine ve bazı örnek iman hakikatlerine yer verilecektir.

Ayrıca ahir zamanda insanları ateizme ve dinsizliğe sürükleyen ve en büyük aldanış olan evrim teorisinin batıl öğretisi karşısında, iman hakikatlerinin nasıl en etkin çözüm olduğu da ele alınacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,8 MB
 

Romantizm

Bu kitapta romantizm gibi bir konunun işlenmesindeki amaç, tehlikesiz gibi yansıtılan ama aslında insanlara umulmadık zararlar veren bir konuya dikkat çekmektir. Sıradan bir karakter özelliği zannedilen romantizmin, içten içe gerek toplumlar gerekse bireyler için ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermektir. Ve elbette bu tehlikeden kurtulmanın ne kadar kolay olduğunu, Allah'ın tüm insanlara gönderdiği bir rehber olan Kuran'a uyulduğu takdirde insanın duygularının aklının önüne geçemeyeceğini örneklerle göstermektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,0 MB
 

Kuledeki Küçük Adam

Kitapta bahsi geçen kule sizin bedeniniz, bu kulenin tepesindeki küçük oda (yani sizin dünyanız) ise beyninizdir. Kitap boyunca okuyacaklarınız, şimdiye kadar alışmış olduğunuz pek çok düşünce ve kavramla büyük olasılıkla ters düşecektir. Ancak burada anlatılanlar, felsefi bir görüş değil, bilimin ortaya koyduğu delillere dayanan somut bir gerçektir. Akıl ve mantıkla düşünüldüğünde bu gerçeğin reddedilmesi mümkün değildir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,1 MB