DARWINİZM'İN ÇÖKÜŞÜ

Evrim Aldatmacası

Tarihin en büyük bilim yanılgısının iç yüzü gözler önünde...

Pek çok insan Charles Darwin'in evrim teorisini ispatlanmış bir gerçek sanır. Oysa her geçen gün gelişen bilim dalları, yaygın inanışın aksine, evrim teorisini sürekli yalanlamaktadırlar. Evrim teorisinin dünya çapında bir propaganda ile kitlelere empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik yönüdür. Çünkü farklı ideolojik kuramlar ya da sistemler, evrim teorisine dayanarak kendilerine meşruiyet sağlamaya çalışırlar.

Bu kitap, evrim teorisinin biyolojik çöküşünü ayrıntılı, ancak kolay anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır. Teoriyi savunan "bilim adamları"nın hiç çekinmeden başvurdukları sahtekarlıkları ve çarpıtmaları gözler önüne sermektedir. Bunun ardından da, bu teoriyi ayakta tutmaya ve kitlelere kabul ettirmeye çalışan güçlerin analizini yapmaktadır.

Bu dünya üzerindeki canlılığın ve dolayısıyla da insan neslinin gerçekten nasıl var olduğunu öğrenmek isteyenler, bu kitabı mutlaka okumalıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,5 MB
 
Hayatın Gerçek Kökeni

Bilimsel bulguların Evrim Teorisi'ni kesin olarak reddettiğini bu kitapta tüm detaylarıyla okuyabilirsiniz.

Bu kitapta, evrim teorisinin geçersizliği tümüyle bilimsel bulgulara dayanılarak açıklanmaktadır. Evrim teorisini bilim adına savunanların, mutlaka bu bulgularla yüzleşmeleri ve şimdiye kadar sahip oldukları bazı önkabulleri sorgulamaları gerekmektedir. Eğer bundan kaçınırlar ise, bu teoriye olan bağlılıklarının bilimsel değil, tümüyle dogmatik bir bağlılık olduğunu fiilen kabul etmiş olacaklardır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 8,1 MB
 
Darwinizm'in Sonu

Bu kitap, evrim teorisinin bilimsel çöküşünü özlü açıklamalar ve zengin bir görsel estetik içinde anlatıyor...

Darwin'in evrim teorisi, tüm canlıların rastlantılara dayalı bir süreç sonucunda oluştuklarını varsayıyor ve yaratılışı reddediyordu. Darwin ve onu destekleyenler, bu teoriyle birlikte doğanın en büyük sırrını çözdüklerini ve tüm iddialarının yakında ispatlanacağını sanıyorlardı. Oysa bilim, evrim teorisinin lehine değil, aleyhine gelişti. Biyokimya, genetik, paleontoloji gibi farklı bilim dalları, canlılığa getirilen "tesadüf" açıklamasını her geçen gün biraz daha saçma hale getirdi. Kitabı zevkle okuyacak ve evrim teorisinin neden bilim tarihinin en büyük yanılgısı olduğunu tüm açıklığıyla göreceksiniz.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,5 MB
 
Darwinizm'in Karanlık Büyüsü

Bu kitap, Darwinizim büyüsünün yöntemlerini ve bu büyünün etkisinin kaybolmaması için çaba harcayan Darwinistler'in tutumlarını deşifre ederek, insanları bu etkiden
kurtarmayı amaçlıyor...

Darwinizm, insanların zihinlerine sanki bir büyü gibi enjekte edilen bir teoridir. Son derece mantıksız, bilimsellikten tamamen uzak olan bu teori, çeşitli telkin ve propaganda yöntemleriyle insanlara kabul ettirilmeye çalışılır. Sürekli bu yönde telkine maruz kalan bazı insanlar da bu büyünün etkisine girer. Bu kitabın amacı, Darwinizm büyüsünün yöntemlerini ve aynı zamanda bu büyünün etkisinin kaybolmaması için çaba harcayan Darwinistler'in tutumunu deşifre ederek, insanları bu etkiden kurtarmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 10,0 MB
 
Darwinizm Dini

Darwinizm, Sümerler ve Eski Yunan döneminden beri süregelen evrim inancını, 19. yüzyılda bilimsellik maskesiyle örtmüş batıl bir dindir. Eski çağlardan günümüze uzanan bu putperest inanç, kurucusuyla, sözde kutsal kitabıyla, misyonerleriyle neyi hedeflemektedir? Darwinizm Dini'nin gizli kalmış yönleri bu kitapta…

İnsanların büyük bir çoğunluğu evrim teorisinin ispatlanmış bilimsel bir gerçek olduğunu zanneder, dünya üzerindeki etkisinin altında da bu sözde "bilimselliğin" yattığına inanır. Bu düşünüş şekli birbirini takip eden bir dizi yanılgı üzerine kurulmuştur. Bu kitabı yazmamızdaki amaç da bu yanılgıları ortaya koymak, bilimsellik imajının hayali bir etkiden öteye gidemediğini insanlara göstermektir. Çünkü evrim teorisi; kurucusuyla, kutsal kitabıyla, takipçileriyle, canlılığın oluşumuna getirdiği sözde cevaplarla, putlarıyla, inançlarıyla, farklı açıklamalara, eleştirilere ve bilimsel gelişmelere kapalı yapısıyla Allah'ın varlığını inkar eden pagan (putperest) bir dindir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,6 MB
 

Darwinizm'in İnsanlığa Getirdiği Belalar

Faşizm ve Komünizm gibi insanlığa sayısız acı ve bela getiren ideolojilerin arkasında Darwinizm vardır. Bu kitap, tarihin gizli kalmış bir yönünü karşımıza çıkarmaktadır.


İnsanlığa karanlık günler yaşatan faşizm ve komünizm birbirine düşman fikirler olarak görülür. Oysa, bu ideolojilerin hepsi tek bir fikri kaynaktan beslenmekte ve o kaynak sayesinde kitleleri kendi saflarına çekebilmektedirler. Bu kaynak, ilk bakışta kesinlikle dikkat çekmemiş, bugüne kadar hep perdenin arkasında kalmıştır. İşte bu kaynak materyalist felsefe ve onun tabiata uyarlanmış hali olan DARWINİZM'dir. Zalim diktatörlere, insaniyetsiz fikir akımlarına kaynaklık eden bu teorinin bilimsel olarak geçersizliğinin öğrenilmesi ise, tüm bu zarar getiren ideolojilerin de sonu olacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,7 MB
 
Evrimcilerin Yanılgıları

Bu kitapta, evrimcilerin gerçekte bilime tamamen ters inançlara sahip olduklarını, kimi zaman bile bile gerçeği reddettiklerini, kimi zaman da kavramaktan aciz kaldıklarını göreceksiniz.

Son yıllarda Türkiye'de çok önemli bir gelişme yaşanmaktadır. Evrim teorisi ve ona dayanan materyalist felsefe, büyük bir bilimsel hezimetle karşı karşıyadır. Elbette bu durum, onyıllardır evrim teorisinden destek bulmuş olan ateistleri sıkıntıya sokmuştur. Sıkıntının ötesinde bu çevreler ciddi bir panik atmosferi ve bozgun psikolojisi yaşamaktadır. Bu psikolojinin etkisiyle, yıkılan teorilerini ayakta tutmaya çabalamakta, ama bunu yaparken de çok galiz yanılgılar sergilemektedirler.

Bu kitapta, sözkonusu yanılgılar incelenmekte ve evrimci iddialar cevaplandırılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,8 MB
 

Evrimcilerin İtirafları

Darwinizm'in, en ateşli savunucuları tarafından bile aslında inanılmayan bir masal olduğunu görmek istiyorsanız, bu itirafları okumalısınız.

Bugün evrim teorisi, ünlü moleküler biyolog Prof. Michael Denton'ın ifadesiyle "kriz içinde bir teori"dir. Teorinin içine düştüğü bu kriz, teoriyi savunan bilim adamlarını da kimi zaman bazı itiraflarda bulunmaya yöneltmektedir. Bu bilim adamları, materyalist önyargıları nedeniyle teoriyi reddetmeyen, ancak teorinin bilimsel bulgularla çeliştiğinin de farkında olan kişilerdir. Bu kitapta söz konusu evrimci bilim adamlarının kendi inandıkları teori hakkındaki itiraflarını okuyacaksınız. Teorinin kurucusu olan Charles Darwin'den, günümüzdeki en önde gelen savunucuları olan Richard Dawkins, Stephen Jay Gould ya da Richard Leakey'e kadar, yüzlerce evrimcinin bu teoriye, temelsiz, yanlış ve hatta saçma olduğunu fark ettikleri halde inandıklarını göreceksiniz.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,1 MB
 

20 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü

Evrim teorisi, 150 yıldır gündemdedir ve insanların dünyaya bakış açılarını derinden etkilemektedir.

Onlara, bu dünyaya tesadüfler sonucunda gelmiş bir "hayvan türü" oldukları yalanını telkin etmektedir. Dahası, yaşamın tek kuralının bencil bir yaşam mücadelesi ve ayakta kalma savaşı olduğunu empoze etmektedir. Bu telkinlerin etkileriyse 19. ve 20. yüzyıllarda açıkça görülebilir: İnsanların giderek daha fazla bencilleşmesi, toplumlarda ahlaki çürümenin, çıkarcılığın, acımasızlığın, şiddetin hızla yayılması, faşizm ve komünizm gibi totaliter ve kan dökücü ideolojilerin gelişmesi, dinsizleşen insanların sosyal ve bireysel buhranlar içinde kıvranması...

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,0 MB
 

Bir Tartışmanın Ardından

Bu kitapta 1 ve 8 Haziran 2001 tarihlerinde ATV'de yayınlanan ve Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu "Ceviz Kabuğu" adlı tartışma programlarında söz alan evrimci konuşmaların yanılgıları cevaplandırılmakta, evrimcilerin bilimin gerisinde kaldıklarını bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Eğer gerçekten bilimsel bir teori savundukları iddiasında iseler, bu kitaba yine bilimsel yayın yoluyla cevap vermeleri gerekir. Aksi halde, evrim teorisine bilimsel değil dogmatik bir bağlılık içinde olduklarını fiilen ilan etmiş olacaklardır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 0,9 MB
 

Evrimcilere Net Cevap

Bu kitapta evrim aldatmacasını gözler önüne seren yeni bilimsel gelişmeler ve geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki evrimci gazete veya dergilerde çıkan taraflı haberlerin geçersizliği incelenmektedir.

 

Evrimcilere "Net Cevap"

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,3 MB

Evrimcilere Net Cevap II

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,9 MB

Evrimcilere Net Cevap III

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,79 MB

Evrimcilere Net Cevap VI

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 11,3 MB
 

Evrim Teorisi

Kuran'da cehenneme giden inkarcıların, kendi liderlerine "Siz gece ve gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah'ı inkar etmemizi... bize emrediyordunuz" diyecekleri haber verilir. Evrim teorisi, söz konusu "hileli düzenler"den biridir. Kitapta, hangi güçlerin neden ve nasıl evrimi insanlara benimsetmeye çalıştıkları gözler önüne serilmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 175 MB
 

Evrim Açmazı -1-

Bu kitap, yazarın evrim teorisinin çöküşünü konu alan eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Ansiklopedi formatında, alfabetik olarak sıralanmış konu başlıkları altında, evrim teorisinin iddialarını ve bu iddiaların bilimsel deliller ve bulgular ışığında nasıl geçersiz kılındığını açık bir şekilde göreceksiniz.

Böyle bir çalışmanın hazırlanmasındaki amaç, okuyucularımızın, evrimle bağlantılı her türlü konuya kolaylıkla ulaşmaları ve en doğru bilgileri öğrenmelidir. Böylelikle okuyucu, basın ve yayın organlarında, dergilerde, kitaplarda, TV programlarında ve benzeri yerlerde evrim teorisi ile ilgili olarak geçen her türlü kavram ve terim hakkında en pratik biçimde en doğru ve güvenilir bilgiyi edinme imkanına sahip olacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,0 MB
 

Evrim Açmazı -2-

1. cildinde A - J'ye kadar terimleri bulabileceğiniz Evrim Açmazı kitabının ikinci cildinde ise K - Z harfleri arası evrim konusu ile ilgili terimleri okuyabilirsiniz.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,2 MB
 

Türlerin Evrimi Yanılgısı

Bu kitapta, yaşamın çeşitliliği ve bu sayede elde ettiğimiz imkanlar ana hatlarıyla anlatılacak; Allah'ın bizlere verdiği, "genelleme yaparak bile sayılamayacak" nimetlerin bir kısmı hatırlatılacaktır. Ayrıca, Kuran'da "Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır." (Casiye Suresi, 4) şeklinde ifade edilen, canlılardaki ayetlerin (Allah'ın varlığını ve vasıflarını gösterip-bildiren delil ve işaretlerin) bazıları ortaya konacaktır.

Bu kitabın bir amacı da, canlılık ve tür zenginliğine ilişkin evrimci iddiaların ne kadar akıl ve bilim dışı olduğunu göstermek; Darwinizm'in "türleşme" ve "makro evrim" gibi kavramlarının geçersizliğini anlatmaktır. Ek olarak, evrimciler tarafından her fırsatta ve ısrarla "temel delil" olarak sunulan, Galapagos ispinozları ve Sanayi Devrimi kelebekleri hikayelerine özel birer bölüm ayrılmış ve teoriye delil olacak hiçbir yönlerinin olmadığı bilimsel verilerle anlatılmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 7,0 MB
 

Kuran Darwinizm'i Yalanlıyor

Bu kitapta, Darwinizm'in pek gündeme getirilmeyen ırkçılık yönü ve bu ırkçılığın asıl olarak Türk Milleti'ni hedef alan yönü ele alınmaktadır.

İnsanların maymun benzeri canlılardan evrimleştiklerini, ancak bazı ırkların hala "yarı maymun" statüsünde kaldığını iddia eden Darwinizm, gerçekte 19. yüzyılda yaygınlık kazanan ırkçı düşüncelerin biyolojik temelini oluşturur.

Darwinizm'in bu karanlık yüzünün bizim açımızdan daha da önemli olan yönü ise, söz konusu ırkçılığın özellikle Türk Milleti'ni hedef almasıdır. Charles Darwin'in ırklar hakkındaki görüşleri arasında, yüce Türk Milleti'ni "aşağı ırk" olarak tanımlayan ve yakında yok olacağı iddiasını taşıyan hezeyanlar da vardır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,7 MB