BİLİM SERİSİ

Biyomimetrik Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor

Bilim adamları, Allah'ın doğada yarattığı tasarımları görüp incelemekte ve bunlardan ilham alarak yeni teknolojiler geliştirmektedirler. Bu yönelim yeni bir bilim dalı doğurmuştur: "Biyomimetik". 'Doğadaki canlılardan taklit' anlamına gelen ve özellikle son dönemlerde teknoloji dünyasında adından sıkça söz edilen bu bilim dalı, insanlara önemli ufuklar açmıştır. Canlılarda bulunan sistemlerin yapısını taklit etme bilimi olarak bilinen biyomimetiğin ortaya çıkışı, bugün evrim teorisini savunan bilim adamları için de çok büyük bir hezimet olmuştur. Çünkü, evrim basamağının en gelişmiş canlısı olarak kabul ettikleri insanın sözde kendinden daha ilkel olması gereken canlıları taklit etmeye çalışması, onlardan ilham alması evrimciler açısından kabul edilemez bir durumdur.
Bu kitapta biyomimetik ve biyomimikrinin doğada mevcut olan kusursuz sistemleri örnek alarak katettiği gelişmeler ele alınmaktadır. Daha önce pek dikkat çekmemiş, ancak canlılığın yaratılmasından bu yana doğada var olan benzersiz tasarımlar incelenmektedir. Aynı zamanda, evrim teorisini savunanlara söyleyecek tek bir söz dahi bırakmayan doğadaki akıl dolu mekanizmaların hepsinin alemlerin Rabbi olan Allah'ın örneksiz yaratmasının eseri olduğu anlatılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 10,7 MB
 
DNA'daki Yaratılış Mucizesi

Gelişen bilimin ortaya çıkardığı tablo, canlıların asla tesadüflerle ortaya çıkamayacak kadar kusursuz bir düzenliliğe ve son derece kompleks bir yapıya sahip olduğudur. Bu ise canlıların üstün bir güç ve bilgi sahibi olan bir Yaratıcı tarafından yaratıldıklarının delilidir.

Örneğin son dönemde, İnsan Genomu Projesi vesilesi ile insan genindeki kusursuz yapı ortaya konmaktadır.

Bu kitapta Allah'ın eşsiz yaratması bir kere daha gözler önüne serilmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,2 MB
 

Tohum Mucizesi

Her insan tohumu tanır, neye benzediğini bilir, bitkilerin tohumlardan oluştuğundan haberdardır. Ancak nasıl olup da tahta parçasını andıran bir cisimden birbirine benzeyen ya da benzemeyen çeşit çeşit bitkinin çıktığını, bütün bu bitkilere ait bilgilerin tohumlara nasıl yerleştirildiğini, bu bilgilerin nasıl ayrı ayrı şifrelendirildiğini belki de hiç düşünmemiştir. Nasıl olup da tahta görünümlü bir cisimden tam ayarında şekeriyle, özel kokusuyla, lezzetiyle meyveler çıkmaktadır? Meyvelerin veya çiçeklerin şeklini, rengini belirleyen kimdir?

Bu kitapta tüm bu soruların cevabı verilmekte; tohumların Allah'ın sonsuz kudretinin birer delili olduğu anlatılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,1 MB
 
Hücredeki Mucize

Hücre hakkındaki bilgiler okullarda öğrencilere aktarılır, ama üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu hep atlanır. Sadece, hücrenin içinde "neyin" var olduğu anlatılır. Buna karşın, hiçbir zaman söz konusu olağanüstülüklerin "nasıl" var oldukları sorusu üzerinde durulmaz.

Çünkü, söz konusu çarpık mantığı üreten "bilim adamları", bu soruyla birlikte kaçınılmaz olarak gündeme gelecek olan "peki o halde hücreyi kim var etti?" sorusuna, bir Yaratıcı'nın varlığını kabul etmekten başka hiçbir şekilde cevap verilemeyeceğini bilmektedirler. Bu kitap ise, ısrarla bu sorunun cevabıyla ilgilenmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,3 MB
 

Gözdeki Mucize

Bu kitap "göz mucizesi"ni gözler önüne sermektedir. Her gün karşılaştığımız binlerce gözün ardında gerçekleşen inanılmaz olaylar ve mükemmel bir sistemin tarifi... Bu çalışmada da, ait olduğu serinin diğer kitapları gibi, evrim teorisi detaylı bir biçimde ele alınmış ve teorinin iflası bir kez daha ortaya serilmiştir.

Kitabı okuduğunuzda, "gözleri düşünmek beni bu teoriden soğuttu" diyen Darwin'in bu düşüncesinde ne kadar haklı olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,0 MB
 
Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi

Bu kitabın hazırlanış amacı, bitkilerdeki mucizevi özellikleri gözler önüne sererek, günlük yaşamın akışı içinde insanın sürekli karşılaştığı ama "yaratılış mucizesi" olduğunu aklına getirmediği, görüp de üzerinden geçtiği konulara olan alışkanlığı kırmaktır. Tüm hayatı boyunca belli konulara ilgi duyan, sadece kendi ihtiyaçları üzerinde düşünen, bu yüzden Allah'ın varlığının delillerini göremeyen insanlara bu konuda yeni bir ufuk açmaktır.

Çünkü bu, insanın kendisini yaratan Rabbi'ne yönelmesinde çok önemli bir yol olacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,8 MB
 
Örümcekteki Mucize

Bu kitap, örümcek denen küçük hayvanın özelliklerini sıralamak için yazılmış bir biyoloji kitabı değildir. Kitap, küçücük bir canlı olan örümceği konu edinir fakat, yönelttiği gerçek ve verdiği mesaj çok daha büyüktür. Küçücük bir anahtarın dev bir kapıyı açması gibi bu kitap da okuyucularına büyük ufuklar açacaktır. Çünkü bu kapının ardındaki gerçek, bir insan için yaşamı boyunca karşılaşabileceği en önemli gerçektir.

Örümceklerin çok az kimse tarafından bilinen şaşırtıcı ve hayranlık verici özelliklerini anlatan ve bunu yaparken hep "nasıl" ve "niçin" sorularını soran bu kitap, Allah'ın yaratışındaki üstünlüğü ve kusursuzluğu ortaya koymaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,7 MB
 

Sivrisinek Mucizesi

Kuran'da, "şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, örnek vermekten çekinmez..." denir. (Bakara Suresi, 26) Çünkü bu küçücük hayvan bile, Allah'ın üstün yaratışının örnekleri ile doludur. İnsan, bu küçük hayvanı inceleyerek, canlılığın kendi kendine ortaya çıkamayacağını, mutlaka ve mutlaka her şeye gücü yeten, sonsuz akıl ve bilgi sahibi Allah tarafından yaratıldığını kavrayabilir.

Bu kitap, sivrisineklerin hayranlık uyandırıcı özelliklerini göstererek bu kavrayışa yardımcı olmak için yazılmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,1 MB
 

Savunma Sistemi Mucizesi

Hayatımız boyunca defalarca hasta oluruz. Bizim "hastalanma" ve "iyileşme" dediğimiz olaylar sırasında ise vücudumuzda olağanüstü bir savaş yaşanır. Gözle göremediğimiz mikroplar vücuda girerek hızla yayılmaya başlarlar. Ama vücudun mikroplara karşı koyan bir mekanizması vardır. Hem de, "savunma sistemi" olarak bilinen bu mekanizma, dünyanın en disiplinli, en kompleks ve en başarılı ordusudur.

Bu sistem, insan vücudunun, büyük bir akıl ve yetenekle planlanmış olan olağanüstü bir "tasarım" ürünü olduğunu ispatlamaktadır. Bir başka deyişle, insan bedeni, kusursuz bir yaratılışın, Allah'ın üstün yaratışının bir ispatıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,4 MB
 

Karınca Mucizesi

Bu kitap size, çok yakından tanıdığınız, her zaman her yerde rastladığınız fakat fazla dikkatinizi çekmeyen, çok becerikli, çok sosyal, çok akıllı bir varlığı, karıncayı anlatmaktadır. Yaşantımız içinde hiçbir zaman önem ifade etmeyen bu milimetrik varlığın yaşamı, gerçekte mucizelerle doludur. Evrim teorisinin iddialarını kesin biçimde geçersiz kılan bu canlı, yaratılışın tek başına açık bir delilidir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,5 MB
 

Balarısı Mucizesi

Allah, Kuran'da bazı canlılara özellikle dikkat çeker ve insanı bunlar üzerinde düşünmeye davet eder. Balarısı, bu canlılardan biridir. Kuran'ın "Nahl", yani "Balarısı" suresinde, bu canlının Allah'-tan gelen özel bir ilhamla hareket ettiği ve insanlar için şifa olan balı ürettiği bildirilmektedir.

Balarısını incelediğimizde ise, bu canlının sahip olduğu mucizevi özellikler ortaya çıkmaktadır. Arılar üzerinde yapılan araştırmalar, bu canlıların olağanüstü bir haberleşme sistemine sahip olduklarını ve inşa ettikleri kovanları insanların bile araçsız başaramayacakları hesaplarla yaptıklarını göstermektedir. Arıların yaşamındaki daha pek çok detay, Allah'ın yaratışının kanıtlarıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,5 MB
 

Atom Mucizesi

Atomlardan meydana gelen bir vücutla, havadaki atomları soluyor, besinlerdeki atomları yiyor, suyun atomlarını içiyorsunuz. Gördükleriniz ise gözünüzdeki atomlara ait elektronların fotonlarla çarpışmasından başka birşey değil.

Bu kitapta evrendeki canlı-cansız her şeyi oluşturan atomun kendi kendine veya tesadüfen meydana gelmesinin imkansızlığı anlatılmakta ve Allah'ın yaratışındaki kusursuzluk gözler önüne serilmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,0 MB
 

Termit Mucizesi

Bu kitapta konu edilen termitler, çevremizde görmeye alışık olmadığımız bir böcek türüdür. Yaşantıları ve görünüşleri ile kısmen karıncalara benzer canlılar olsa da aslında termitler, onlardan çok farklı özelliklere ve yeteneklere sahiplerdir. Termit hakkında bir kitap ise kimileri için şaşırtıcı olabilir. Küçük bir böcek hakkında anlatılacak çok fazla konu olmadığını düşünenler çıkabilir. Ancak bu düşüncenin, termitlerin özelliklerini okuduğunuzda yanlış olduğunu göreceksiniz.

Çünkü termit diyerek geçip gidilen, hakkında fazla bir şey bilinmeyen bu canlı, aslında insana çok farklı bir düşünce ufku açabilecek, Allah'ın örneksiz yaratışını gösterecek mucizevi özelliklerle donatılmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,3 MB
 

Yeşil Mucize Fotosentez

Bu kitabı okurken zaman zaman karşınıza birtakım yabancı isimler, teknik ayrıntılar çıkacaktır. Bunlar ilk bakışta zor ve anlaşılmaz gibi görünebilir. Ancak hepsi, bu konuda hiçbir bilgisi olmayan okuyucuların dahi kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde açıklanmıştır. Burada asıl önemli olan nokta, Allah'ın evrendeki herşeyi en küçük ayrıntısına dek üstün bir ilim, hassas bir ölçü ile yarattığını görmektir. Bu sayede, aşağıdaki Kuran ayetlerinin canlı örneklerine şahit olmaktır:

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. (Furkan Suresi, 2)

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 9,8 MB
 

İnsanın Yaratılış Mucizesi

Bu kitapta yeryüzünde her insan ile birlikte hiç durmaksızın yaşanan "insanın yaratılış mucizesi"nin detayları anlatılmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki, bu kitapta anlatılan olaylar, insanın yaratılışındaki detayların yalnızca bir bölümüdür. Öyleki bu kitapta anlatıldığı kadarı bile, insana, Yaratıcısı'nın sonsuz kudretini, tüm evreni sarıp kuşatan sınırsız ilmini ve aklını bir kez daha göstermektedir. Ve Yüce Allah'ın, "yaratıcıların en güzeli" olduğunu tüm insanlara tekrar hatırlatmaktadır:

Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir. (Müminun Suresi, 12-14)

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 6,1 MB
 

Protein Mucizesi

Bu kitapta, hayatın temel taşı olan proteinlerin bazı özellikleri anlatılarak, insanlara hayatın nasıl başladığı sorusunun tek geçerli cevabı verilecektir. Bu cevap şöyledir: Hayat, üstün ve güçlü bir yaratıcı olan Allah'ın yaratışı ile başlamıştır. Bu açık gerçekten habersiz olanlara Kuran'da şöyle seslenilir:

İnsan önceden, hiçbir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? (Meryem Suresi, 67)

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,0 MB
 

Hormon Mucizesi

Bu kitabın iki yazılış amacı vardır. Bunlardan birincisi, tesadüfleri ilah edinen Darwinist materyalistlere, inandıkları felsefenin ne kadar mantıksız ve akıldışı olduğunu, bilimsel delil ve izahları ile göstermektir. İkinci amaç ise, Allah'ın varlığına iman edenlere, Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu ve mükemmelliği bir kez daha örnekleriyle göstermek,

Rabbimizin şanını, kudretini ve üstünlüğünü görerek, O'nu en güzel isimleriyle yüceltmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 3,0 MB
 

İnsan Mucizesi

Bu kitapta insan vücudundaki bazı sistemlerin nasıl çalıştığı anlatılmakta, bu sistemlerin parçalarından örnekler verilmektedir. Ancak insan bedeni ile ilgili yazılmış birçok kitaptan farklı olarak bu kitapta sıklıkla vurgulanan bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Burada bilgiler detaya inilerek incelenmekte, insan bedeninin her milimetrekaresindeki ince tasarıma dikkat çekilmekte, bedenin derinliklerinde mucizevi işlemler gerçekleştiren hücreler, dokular, moleküller ve salgılar ön plana çıkarılmaktadır.

Ayrıca kitapta zaman zaman konularla ilgili teknik bilgiler de verilmektedir. Bundaki amaç insanın kendi bedenindeki karmaşık yapıyı daha iyi anlamasını sağlamaktır. Ve insanın kendi bedeninde gerçekleşen olaylara ülfetsiz bakmasını sağlamak, okuyucuyu derin düşünmeye teşvik etmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,1 MB
 

Koku ve Tat Mucizesi

Dünyaya geldiğinizden bu yana koku ve tat alma duyularınızı kullanıyor, on binlerce kokuyu ve tadı hiçbir güçlük çekmeden algılayabiliyorsunuz. Çünkü bunu mümkün kılan harikulade sistemlere sahipsiniz. Koku ve tat alma duyularınız bir ömür boyu durup dinlenmeksizin, tek bir hata yapmaksızın sizin adınıza faaliyet gösterirler. Üstelik bunlar için herhangi bir bidel ödemediniz; böyle bir beceriyi elde etmek için hiç bir eğitim almadınız, özel bir çaba harcamadınız.

Sahip olduğumuz herşey gibi, koku ve tat alma nimetini de alemlerin Rabbi olan Allah'a borçluyuz. Koku ve tat alma sistemleri incelenirse, bu kusursuz sistemlerin hayranlık uyandıran yaratılış delilleriyle dopdolu olduğu açıkça görülür. Bu kitabın amacı, bu sistemlerdeki yaratılış gerçeklerini ortaya koymak, Allah'ın sınırsız ilmini ve kudretini tefekkür etmeye, O'nun sayısız lütuflarını gereği gibi kavramaya yardımcı olmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,7 MB
 

Doğadaki Mühendislik

Bu kitapta insan vücudundaki bazı sistemlerin nasıl çalıştığı anlatılmakta, bu sistemlerin parçalarından örnekler verilmektedir. Ancak insan bedeni ile ilgili yazılmış birçok kitaptan farklı olarak bu kitapta sıklıkla vurgulanan bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Burada bilgiler detaya inilerek incelenmekte, insan bedeninin her milimetrekaresindeki ince tasarıma dikkat çekilmekte, bedenin derinliklerinde mucizevi işlemler gerçekleştiren hücreler, dokular, moleküller ve salgılar ön plana çıkarılmaktadır.

Ayrıca kitapta zaman zaman konularla ilgili teknik bilgiler de verilmektedir. Bundaki amaç insanın kendi bedenindeki karmaşık yapıyı daha iyi anlamasını sağlamaktır. Ve insanın kendi bedeninde gerçekleşen olaylara ülfetsiz bakmasını sağlamak, okuyucuyu derin düşünmeye teşvik etmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 10,3 MB