KURAN VE BİLİM

Tesadüf Değil

"Kainattaki Kusursuz Tasarım Tesadüf Değil" olarak isimlendirdiğimiz bu kitapta, kendilerini tesadüf çıkmazının içine sokarak, çevrelerindeki tasarım harikalarinı ve yaratılış delillerini inkar edenlerin, kendilerini ve içinde yaşadıkları evreni yaratan Allah'ın apaçık olan varlığını kabul etmemek için ne tür bir mantık bozukluğu içinde olduklarına hep beraber şahit olacağız.


Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 6,4 MB
 
Kuran Mucizeleri

Kuran'ın bilimsel mucizelerinin yanısıra, geleceğe yönelik içerdiği bazı haberlere ve matematiksel mucizesi ile ilgili örneklere de yer verilen bu eseri mutlaka okuyun.

Bundan 14 asır önce Allah, insanlara yol gösterici bir kitap olan Kuran-ı Kerim'i indirdi. Tüm insanlığı bu kitaba uyarak kurtuluşa ermeye davet etti. İndirildiği günden kıyamete dek, insanlığın yegane yol göstericisi de bu son ilahi kitap olacaktır. Kuran'ın eşsiz üslubu ve içerdiği üstün hikmet, onun Allah'ın sözü olduğunun kesin bir delilidir. Bunların yanı sıra, Kuran'ın Allah katından indirildiğini ispatlayan pek çok mucizevi özelliği de vardır. Bu özelliklerden biri, ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş olmasıdır.

Bu kitapta Kuran'ın bilimsel mucizelerinin yanısıra, geleceğe yönelik içerdiği bazı haberlere ve "matematiksel mucizesi" ile ilgili örneklere de yer verilmiştir
.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 6,4 MB
 

Canlılardaki Fedakarlık ve Akılcı Davranışlar

Darwinizm, tüm canlılığı "yaşam mücadelesi" kavramına dayandırır. Oysa canlılarda şaşırtıcı fedakarlık örnekleri vardır...

Fedakarlık, sevgi, işbirliği, şefkat, koruyup-kollama... Bu özellikler her toplumda güzel ahlak örnekleri olarak kabul edilir. Bu kitapta da bu özellikler anlatılmaktadır. Ancak burada fedakarlık gösteren, işbirliği yapan, şefkat ve merhamet sergileyenler, insanlar değil, hayvanlardır.

Dahası bazı canlılar, insanları hayrete düşürecek derecede önemli akıl gösterileri sergilemektedir. Tüm bunlar, canlıların evrimle açıklanamayacak özellikleridir ve Allah'ın yaratışının apaçık delilleridir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,6 MB
 
Doğadaki Tasarım

Doğaya baktığımızda canlı bedenlerinde, hiç bir teknoloji ile kıyaslanamayacak kadar üstün tasarımlar bulunduğunu görürüz. Bu Allah'ın kusursuz yaratışıdır.

Darwin, 'eğer birbirini taki eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır' demişti. Bu kitabı okuduğunuzda, Darwin'in teorisinin, tam da korktuğu gibi kesinlikle yıkılmış olduğunu göreceksiniz.

Bir kuşun tüylerini, bir yarasanın sonar sistemini ya da bir sineğin kanat yapısını incelediğimizde, karşımıza olağanüstü derecede detaylı tasarımlar çıkar. Ve bu tasarımlar, tüm canlıların Allah tarafından kusursuzca yaratıldığını gösterir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 10,5 MB
 

Allah'ın Renk Sanatı

Bu kitapta Allah'ın tüm evrende görülen muhteşem "renk sanatı" anlatılmaktadır.

Doğada var olan her canlının sahip olduğu renklerin, desenlerin, beneklerin hatta çizgilerin bile bir anlamı vardır. Kimi zaman kendi aralarında bir iletişim aracı, kimi zamansa düşmanlara karşı bir uyarı olarak kullandıkları renkler, canlılar için hayati önem taşımaktadır. Dikkatli bakan bir göz, yalnızca canlıların değil, doğadaki herşeyin tam olması gerektiği gibi olduğunu hemen görecektir. Üstelik herşeyin insanın hizmetine verilmiş olduğunu, gökyüzünün masmavi ferahlatıcı renginin, çiçeklerin rengarenk görünümlerinin, yemyeşil ağaçların, otlakların, geceleyin zifiri karanlık içinde dünyayı aydınlatan ayın, yıldızların ve daha saymakla bitirilemeyecek kadar çok güzelliğin Allah'ın sanatının tecellileri olduğunu anlayacaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 6,1 MB
 
Kuran Bilime Yol Gösterir

Bilim, Kuran'ın bildirdiği gerçeklere göre yönlendirildiği takdirde çok hızlı ilerler ve insanlığa çok daha büyük hizmetler verebilir…

Evreni ve içindeki tüm varlıkları incelemenin ve Allah'ın yaratış sanatını keşfederek insanlığa açıklamanın yolu "bilim"dir. Dolayısıyla din, bilimi Allah'ın yaratışındaki detaylara ulaşmada bir yol olarak benimser ve bu nedenle bilimi teşvik eder. Din, bilimsel araştırmaları teşvik ettiği gibi, dinin bildirdiği gerçeklere göre yönlendirilen bilimsel araştırmalar da çok hızlı ve kesin sonuçlar getirir. Çünkü din, evrenin ve canlılığın nasıl var oldukları sorusuna en doğru ve en kesin cevabı veren tek kaynaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,5 MB
 

Evrenin Yaratılışı

Çağdaş fizik ve astronominin bulguları, evrenin Allah tarafından yaratıldığını nasıl gösteriyor?..

Ondokuzuncu yüzyılda ortaya atılan materyalist felsefe, evrenin sonsuzdan beri var olan başıboş bir madde yığını olduğunu öne sürmüştü. Ancak yirminci yüzyıl biliminin bulguları, bu iddiayı kesin olarak çürüttü.

Günüzümde bilim göstermektedir ki; evren bir Büyük Patlama (Big Bang) ile yoktan yaratılmıştır. Dahası, evrenin tüm fiziksel dengeleri, insan yaşamına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yıldızların içindeki nükleer reaksiyonlardan karbon atomunun ya da su molekülünün kimyasal özelliklerine kadar, her şey kusursuz bir uyumla yaratılmıştır.

İşte bu, "Alemlerin Rabbi" olan Allah'ın üstün ve kusursuz yaratışıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 5,2 MB
 

Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet Serisi

İnsanın en önemli görevi, kendisini yoktan var eden ve kendisine sahip olduğu her şeyi veren Yaratıcısı'nı takdir edebilmektir.

Bu kitaplarda, yeryüzünde yaşayan sayısız çeşitlilikteki canlıların çarpıcı özelliklerine yer verilerek, Allah'ın yaratışındaki güzellikleri sergileyebilmek ve insanların Allah'ın sonsuz kudretini gereği gibi taktir etmesini sağlayabilmek amaçlanmaktadır.

Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet -1-
Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,3 MB

Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet -2-

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,2 MB

Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet -3-

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,5 MB

Allah'ın Güzelliklerinden Bir Demet -4-


Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,1 MB

 

Hücredeki Bilinç

Bu kitapta özellikle hücre üzerinde durulmasının nedenlerinden biri canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia ederek, Allah'ı inkar edenlere gerçekleri bir kez daha göstermektir. Canlılık, tesadüfen oluşamayacak kadar kompleks ve detaylı özelliklere sahiptir, üstün bir Akıl ve Güç tarafından yaratıldığı apaçıktır.

Bu kitabın bir diğer amacı da Allah'ın yaratışındaki üstünlüğü anlatarak O'nun yüceliğini tesbih etmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 4,4 MB
 

Makaleler 2

Evreni akıl ve vicdanla inceleyen insan, herşeyin yaratılmış olduğunu ve Yüce Allah'ın varlığına birer delil teşkil ettiğini görür. Önemli olan, etrafımıza bu akıl ve vicdan gözüyle bakabilmektir. Harun Yahya'nın son yıllarda çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış bazı makalelerini içeren bu kitapta, evren ve içindeki canlılar bu gözle incelemektedir. Makaleleri okuduğunuzda, Allah'ın tüm kainatı yoktan var ettiğine, tüm canlıları büyük bir sanatla yarattığına tanık olacaksınız.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 1,4 MB
 

Mucizeler Zinciri

Bu kitapta evrenin yaratılmasından içinde yaşadığımız ana kadar geçen zaman içinde gerçekleşen ve süregiden sayısız mucizelerden belli başlı örnekleri ele aldık. Bu mucize örneklerini, (1) Evrendeki, (2) Güneş Sistemi ve Dünyamız'daki, (3) Canlı varlıklardaki mucize örnekleri olarak üç ayrı bölümde topladık.

Bu kitabın amacı evrendeki yaratılış mucizelerinden çeşitli örnekleri gözler önüne sererek Allah'ın sonsuz kudret ve sanatını okurlara hissettirebilmektir. Daha ileri bir amacı ise, hikmet gözüyle bakıldığında, gerçekte insanın çevresinde yer alan herşeyin Allah'ın açık birer mucizesi olduğu bilincini elde etmeye vesile olmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 2,4 MB