KURAN AHLAKI

Gerçeği Düşüdünüz mü ?

İnsanı dinden uzaklaştıran en önemli hata, düşünmemektir. "Nasıl var oldum, beni yaratan kim, nereye doğru gidiyorum" gibi temel sorular üzerinde düşünmedikçe, doğruyu bulamaz. Günlük hayatın kısır çekişmeleri ve hırsları içinde boğulur.

Gerçeği Düşündünüz mü?, insanı bu temel sorular üzerinde düşünmeye ve hayatın gerçek anlamını keşfetmeye davet etmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 260 KB Adobe Acrobat 260 KB
 

Alay Denen Zulüm

Tarih boyunca Allah'a ve ahirete iman etmeyen insanlar, kendilerinin doğru yolda olduğunu ispatlamak için din ile ve bu dini yaşayanlarla alay etmeye yeltenmişlerdir. Bu insanlar, müminlere gösterdikleri alaycı davranışlarla, dine yönelik iğneleyici ve iftira dolu sözlerle kendilerini sonsuz bir azaba sürüklemektedirler. Bu kitapta inkarcıların alay etmek isterken içine düştükleri tuzak açıklanmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 260 KB Adobe Acrobat 200 KB
 

Şirk

Çoğu insan şirki kendisinden uzak görür. Müşrikleri sadece, taştan ya da tahtadan oyulmuş totemlere secde eden insanlar sanır. Oysa şirk putperestlikle sınırlı değildir ve içinde yaşadığımız toplumda da sanıldığından çok daha yaygındır. Bu kitap, şirki Kuran'ın açıkladığı gerçek anlamıyla tarif etmekte ve bu yaygın sapkınlığa karşı insanı uyarmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 220 KB
 

Adamlık Dini

İnsanları etkisi altına almış gizli bir din vardır. Hiçbir yazılı kuralı yoktur. Adı bile konmamıştır. Ama insanlar, şuurunda olmadan hayatları boyunca bu dinin kurallarına uyarlar. Bu din, kendisine bağlananlara hedef olarak "adam olma"yı gösterir. "Adam olmak", bu dinin değer yargılarını benimsemek, demektir. Etrafımızı sarmış olan bu adamlık dininin etkisinden kurtulmak içinse, öncelikle bu dini teşhis ve tarif etmek gerekir. Bu kitabın amacı budur.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 300 KB Adobe Acrobat 230 KB
 

Cahiliye Toplumunda İnsan Karakterleri

Allah'ın öğrettiği ahlakı gözardı ederek dinden uzak yaşayan kimseler "cahil" bir toplum oluştururlar. Bu köklü cehalet onların yaşam tarzlarından kişilik yapılarına kadar hayatlarının her anında olumsuz etkilerini gösterir. Bu kitabın amacı ise, cahiliye toplumunun ürettiği yaşam tarzları ve karakterlerden bazı örnekleri inceleyerek, bu sistemin kesin olarak "açmazda" olduğunu ortaya koymaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 330 KB Adobe Acrobat 380 KB
 

Herşeyde Hayır Görmek

İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren duyduğu her sözü, muhatap olduğu her detayı, karşılaştığı her olayı sonsuz akıl, kuvvet ve adalet sahibi olan Allah yaratır. Allah'a iman eden bir insan terslik gibi görünen bir olayla karşılaştığında, aslında bunun kendisi için mutlaka en hayırlısı olduğunu bilir. Çünkü Bakara Suresi'nin 216. ayetinde Allah; "Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz." buyurmuştur. Bu gerçeği kavrayan mümin için kesintisiz iman neşesi sabit hayat özelliği haline gelir. Allah'ın belirlediği kader kusursuzdur. Milyonlarca olaydan oluşan bu bütünde, hayır gözüyle bakan her insan için sadece güzellikler, hayırlar ve hikmetler vardır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 230 KB
 

İmtihanın Sırrı

İnsanın sonsuz ahiret yurduna ulaşmak için denendiği yer "dünya hayatı"dır. Hayat, gerçekte Allah'ın bizleri sınamak ve eğitmek için yarattığı geçici bir süredir. İnsan bu süre boyunca düşünmek, böylece Rabbi'ni tanımak, O'nun hükümlerine uymak ve O'nun rızasını aramakla sorumludur. Ayrıca başına gelen herşeye en güzeliyle karşılık vermek, sabretmek ve güzel ahlak göstermekle yükümlüdür. Herşeyin Rabbi'nden gelen bir deneme olduğunu bilmek, bunlardan zevk almak, karşılaştığı her olayı neşe ve şevkle karşılamak ise, dünyadaki imtihanın müminlere has olan bir sırrıdır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 200 KB Adobe Acrobat 240 KB
 

İyilerin İttifakı

Elbette siz de herkes gibi huzur ve güvenlik dolu, hiç kimsenin bir diğerine zarar veya tedirginlik veremediği, insanların barış ve dostluk içinde yaşadıkları, birbirlerinden daima güzel, övücü, saygı ve sevgi dolu sözler işittiği bir toplumda yaşamak istersiniz. Ancak bu güzel ortamın bir gün gelip de kendiliğinden oluşmasını beklemek yeterli değildir. Bu kitap, iyiliğin hakim olmasını isteyenlere, iyilik yapmaları ve diğer iyilerle ittifak etmeleri için yazılmış bir çağrı niteliğindedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 205 KB
 

"Dinsizliğin Dini" ile Mücadele

Bu kitapta materyalizm, komünizm gibi ideolojileri, bunların kendilerine bilimsel dayanak olarak gördükleri Darwinizm'i ve bunların dışında da dinsizliğe dayalı tüm sistemleri "dinsizliğin dinleri" olarak tanımladık. Çünkü bu ideolojiler, inançlarıyla, uygulamalarıyla, günlük hayata yönelik kurallarıyla dinsiz bir din halini almışlardır. Bu nedenle de özellikle bu dönemde dinsizliğin dininin tüm dayanaklarını fikri anlamda geçersiz kılmak çok büyük bir önem taşımaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 220 KB
 

Kuran'ı Dinlemeyenler

Geçmişte yaşamış tüm peygamberler gönderildikleri topluluklarda bu tür bir direnme ile karşılaşmışlardır. Kavimlerini Allah'a iman etmeye ve getirdikleri hak kitaba uymaya davet ettiklerinde çok büyük bir direnmeyle, inkarla ve redle karşılaşmışlardır. Gönderildikleri toplulukların büyük bir bölümü Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmiş, elçilerinin anlattıklarını dinlemek dahi istememişlerdir. Bu bakımdan kitap boyunca anlatılacak olan tüm örneklerin, tarih boyunca bütün hak kitaplar için geçerli olduğu ve her elçinin benzer cevaplarla karşılaştığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla bizim bu kitapta "Kuran'ı dinlemeyenler", "Kuran'dan kaçanlar" olarak tarif edeceğimiz kişiler, geçmişte yaşamış tüm elçilere, tüm hak kitaplara karşı benzer tavırlar gösteren, iman etmekte direnen, gerçeklerden kaçan kimseleri de ifade etmektedir. Amacımız henüz daha vakit varken, her insanı yeniden Kuran'da bildirilenler üzerine düşünmeye sevk etmek, Rablerine teslim olmaya davet etmek ve Allah'ın "Kim Allah'a davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun O'ndan başka) velileri yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler." (Ahkaf Suresi, 32) ayetini bir kez daha hatırlatmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 230 KB
 

Müminlerin Merhameti

Merhamet, Kuran'da önemle belirtilen mümin özelliklerinden biridir. Allah'tan korkan insan, doğal olarak O'nun kullarına karşı da son derece merhametli ve müşfik olacaktır. Ancak cahiliye kültüründeki merhamet anlayışı ile Kuran'da öğretilen gerçek merhamet arasındaki farkı iyi ayırdetmek gerekmektedir. Bu kitap, bu amaçla kaleme alınmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 180 KB
 

Dinsizliğin İlkel Mantığı

Allah, Kuran'da, dinden uzak olan insanların kültürünü "cahiliye" olarak isimlendirir. Bu kültürün ne denli ilkel ve çarpık olduğu ise ancak Kuran'da belirtilen üstün düşünce ve ahlak yapısı ile kıyaslandığında ortaya çıkar. Bu kitabın amacı da, bu kıyası belirginleştirerek, "cahiliye toplumları"nın dinden uzak olmalarından dolayı ne denli "ilkel bir mantık" içerisine düştüklerini gözler önüne sermektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 250 KB Adobe Acrobat 465 KB
 

Kamil İman

"Kamil" sıfatı, yetkin, eksiksiz, mükemmel anlamlarını taşır. Bu kitapta konu edilen "kamil iman" da, bir insanın ulaştığı imani olgunluğun ve derinliğin en ileri, en mükemmel derecesini ifade eder.

Kitabın yazılış amacı bu "kamil imanı" tanımlamak ve dine samimiyetle sarılan her insanın bu üstün ahlakı yaşamasına vesile olmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 200KB
 

Müminlerin Cesareti

Bu kitapta güzel ahlakın bir parçası olan "cesaret" konusunu ele alacağız. Cesaretin Kuran'da tarif edilen gerçek anlamını açıklayacak, aynı zamanda da toplum içinde cesaretin yanlış algılanış biçimlerini inceleyeceğiz. Gerçek Kurani cesaretle halk arasında yanlış bilinen ve yaşanan cesaret kavramının karşılaştırmasını yapacağız. Ardından da şeytanın insanları sevketmeye çalıştığı çirkin cesareti örnekleriyle göreceğiz. Son olarak Kuran'da yaşamlarından haberler aktarılan peygamberlerdeki ve salih müminlerdeki cesaret örneklerini anlatacağız.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 210 KB
 

Pişman Olmadan Önce

Bu kitabın amacı, "keşke akıl etmiş olsaydık, keşke Rabbimiz'in ayetlerini yalanlamamış olsaydık, keşke bizi uyaranların sözlerine uysaydık..." diyecekleri ve büyük bir pişmanlık duyacakları güne karşı insanları uyarmak ve henüz telafi imkanı varken Allah için yaşamaya çağırmaktır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 130 KB
 

Sakın Unutmayın

İnsanı dinden uzaklaştıran en önemli nedenlerden biri, hayatının temel gerçeklerini sürekli olarak unutmasıdır. Bu kitap ise insanı, kendisine nefsi tarafından unutturulmak istenen bu gerçekleri sürekli olarak hatırlamaya çağırmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 350 KB
 

Cahiliye Toplumunu Terketmek

"İman ettim" demekle, ölene kadar nefse karşı verilecek olan "büyük mücadele başlar. Bu mücadelenin önemli bir parçası, çevremizi saran cahiliyenin kültürünün etkilerinden arınmaktır. Bu kitap, cahiliyenin insan üzerindeki etkilerini ve bunlardan sakınma yollarını ayrıntılı biçimde incelemektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 200 KB
 

Niçin Kendini Kandırıyorsun?

İnsan hayatı boyunca çevresinde birçok insanın ölümüne şahit olmuştur, ama kendi ölümünü her zaman uzak görmüştür. Hayatı boyunca ölümün düşüncesine bile yanaşmamıştır; çünkü ölümü aklına bile getirmeyecek kadar dünyevi hırslara kapılmıştır. Bu yüzden Allah'ın rızası, cennet, cehennem gibi konulara çok uzaktır; bu gerçekler üzerinde düşünerek hayatının gerçek amacını kavrayamamıştır. Dünyada bulunduğu süre boyunca, olması gerekenden çok farklı hedefler, planlar ve çıkarlar peşinde olmuştur. Dünya için çok çalışmıştır ama ölümden sonrası için hiçbir hazırlığı yoktur.

İşte bu durumdayken, hiç ummadığı bir anda uykudan uyanır gibi, hazırlıksız ve şaşkın bir şekilde ölüm ile karşılaşır. Son bir pişmanlıkla geri dönmek ister, yalvarır. Ama artık çok geçtir. Allah bu insanın ve benzerlerinin durumunu Kuran'da şöyle haber verir:

De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız." Suçlu-günahkarları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız" (diye yalvaracakları zamanı) bir görsen. (Secde Suresi, 11-12)

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 215 KB Adobe Acrobat 180 KB
 

İmanı Çabuk Anlamak

İnsanların din ile ilgili yanıt aradıkları, en doğru cevabı bulmayı umdukları birtakım sorular vardır. Dile getirsin ya da getirmesin hemen her insan bu soruların cevabını merak eder. Ancak genelde bunları, asıl kaynağı olan Kuran'dan öğrenmek yerine, halk arasında yaygın olan kulaktan dolma bilgilerle yetinmek durumunda kalır. İşte bu kitapçıklarda aradığınız her türlü sorunun yanıtını en doğru şekilde bulacak ve Yaratıcınız karşısındaki sorumluluklarınızı öğreneceksiniz. Kitaplar tüm bu özellikleri nedeniyle, dini kolayca öğrenebilmek açısından herkese bir çağrı niteliğindedir.

İmanı Çabuk Anlamak -1-
Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 170 KB

İmanı Çabuk Anlamak -2-

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 230 KB Adobe Acrobat 260 KB

İmanı Çabuk Anlamak -3-

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 175 KB

 

Münafığın Sırları

Münafıklar Allah'ın Kuran'da yüzlerce ayetle dikkat çektiği ve kendilerine karşı son derece temkinli olunmasını hatırlattığı bir gruptur. Bu kitapta münafıkların özellikleri, Kuran'da tarif edilen detaylarıyla tek tek ele alınıp incelenmektedir. Ayrıca münafıkla inkarcının farkı anlatılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 250 KB Adobe Acrobat 320 KB
 

Güzel Söze Uymanın Önemi

Güzel söz söylemek denilince insanların çoğu bunu iltifat etmek, sevgisini dile getirmek ya da umut veren konuşmalar yapmak olarak algılar. Oysa Allah'ın Kuran'da bizlere öğrettiği güzel söz, çok daha farklı ve geniş bir anlam içerir. Allah güzel sözü bizlere "Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: 'Gerçekten ben müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kimdir?" (Fussilet Suresi, 33) ayetiyle tarif eder. Bu kitapta güzel sözün tarifinden çok, güzel söze uymanın önemi ve güzel söze uymaktan kaçanların dünyada ve ahirette uğradıkları kayıplar Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmaktadır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 215 KB Adobe Acrobat 175 KB
 

Akılsız Kuran'ı Nasıl Yorumlar

Kuran, her insanın rahatlıkla anlayabileceği bir kitap olarak indirilmiştir. Allah'a iman eden ve vicdanına uyan her insan Kuran ayetlerinden öğüt alabilir, ayetlerdeki emirleri en güzel şekilde yerine getirebilir. Ancak nefsine uyan, Allah'ın gücünü takdir edemeyen, ahiret konusunda şüphe içinde olan insanlar, ayetleri de kendi bozuk mantıkları doğrultusunda yanlış yorumlarlar. Bu kitapta, akledemeyen kişilerin, Kuran'ı yanlış yorumlamalarının nedenleri ele alınmakta, ayetler hakkında yaptıkları akılsızca yorumlardan ve itirazlardan çeşitli örnekler incelenip cevapları verilmektedir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 180 KB
 

Kuran'da Sadakat

Bu kitabın konusu olan 'sadakat' kavramı, Kuran ahlakından uzak yaşayan insanların tamamen yanlış ve çarpık bir bakış açısıyla değerlendirdikleri, hatta kimilerinin gerçek anlamıyla hiç bilmedikleri ve yaşamadıkları bir özelliktir. Her konuda olduğu gibi, sadakat konusunda da, iman edenler ile inkar edenler arasında büyük bir anlayış farkı vardır. Cahiliye toplumundaki sadakat anlayışını, 'insanın sevgi ve yakınlık duyduğu ya da menfaat umduğu kişilere bağlanması, hangi şartlar altında olursa olsun, tamamen o kişilerin emir ve arzularını gözetmesi' olarak tanımlayabiliriz. Cahiliye inançlarını benimseyen insanların sadakati, gerçek anlamından sapmış ve çeşitli dünyevi çıkarlara alet edilen bir sadakat türü haline gelmiştir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 180 KB
 

Dünya Hayatında Tüm Zevkleri Tüketenler

Bu kitabın amacı, din ahlakı yaşanmadığında nasıl bir mahrumiyet, nimet kaybı ve sıkıntılı bir hayat yaşandığını ortaya koymak, bu insanlara içerisine düştükleri durumu tüm açıklığıyla göstererek, onları dünyada yaşadıkları nimet kaybından ve ahirette karşılaşacakları acı sondan kurtarmaya çağırmaktır. Onlara dünya hayatının çok fazla nimet ve güzellikle dolu olduğunu, tüm bu nimetlerin hazzını ancak iman ile tadabileceklerini hatırlatarak, tüm insanları Allah'ın yoluna, Kuran'a teslim olmaya, iman ile yaşamaya davet etmektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader 210 KB Adobe Acrobat 180 KB
 

Gaflet

İnsanların büyük bir çoğunluğu, Allah'ın açık ayetlerinden, emir ve yasaklarından habersiz bir şekilde, sadece kendi istek ve arzuları doğrultusunda yaşarlar.

Büyük bir korku ve sıkıntı duyacakları ahiret gününe doğru ilerlerken dünyanın geçici süsüne tutkuyla bağlanıp sadece dünyevi tutkularını kaybetmenin endişesini ya da üzüntüsünü duyarlar. İnsanların, Allah'ın açık delillerine, emir ve uyarılarına rağmen gösterdikleri bu şuursuz, kayıtsız ve ilgisiz tutumlarına "gaflet" adı verilir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 240 KB
 

Kuran’da Yalancının Yöntemleri

Bu kitap insanları, küçük, masum ya da zararsız gibi gördükleri, ancak kendileri için büyük bir tehlike olan yalancılığa karşı uyarmak, onlara yalan söylemenin haram olduğunu hatırlatmak için hazırlanmıştır. Kitapta, insanların neden yalana başvurdukları, yalan söylemekten nasıl vazgeçileceği, dürüstlüğün insana neler kazandıracağı gibi konuların yanısıra, yalancıların ruh hali, yalanlarını kurtarma taktikleri gibi konular da anlatılacaktır. Yalancılığın taktiklerinin deşifre edilmesi, yalan söyleyenlerin dayandıkları yöntemlerini ellerinden alacağı için, bir bakıma onları dürüstlüğe mecbur edecektir.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 240 KB
 

Kuran’ı Rehber Edinmek

Dinden uzak yaşayan toplumlarda çarpık bir din anlayışı hakimdir. Böyle bir toplumda yetişen insanlar, dini sadece kulaktan dolma, yanlış bilgilerle öğrenir, Allah'ı ve Allah'ın emrettiği güzel ahlakı tanımazlar. Bu nedenle de herkesin din adına farklı uygulamaları, kuralları ve birbiriyle benzeşmeyen doğru ve yanlışları olur. Oysa gerçek dinin öğrenilebileceği ana kaynak Kuran'dır. Çünkü Kuran tüm kainatı yoktan var eden, herşeyin en doğrusunu bilen Allah'ın sözüdür.

Bu kitap, Kuran'ın Allah'ın sözü ve insanlar için bir hidayet rehberi olduğunu, dünya üzerindeki her insana hitap ettiğini, hükümlerinin indirildiği zamandan bu yana tüm devirleri kapsadığını, dolayısıyla her insanın başvurması gereken en önemli kaynak olduğunu anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm kitabı e-kitap formatında okuyabilirsiniz: Microsoft Reader Adobe Acrobat 244 KB